Konsument Göteborgs hemsida på Internet fick på fredagen nytt utseende. Den nya webbplatsen bygger på att göteborgarna ska få mer hjälp till självhjälp. Det finns till exempel mer tips om hur man själv reklamerar produkter med hjälp av olika brevmallar.

– Vi hoppas att man ska kunna uträtta saker med hjälp av webbplatsen, utan att kontakta oss, säger Anna Fjellman på Konsument Göteborg.

Förutom nytt utseende och mer information om självhjälp är energisidorna är mer omfattande och bättre strukturerade än de var förut. På dessa sidor går det bland annat att läsa om hur man spara el och vilka värmesystem man ska välja till sitt hus. Där finns också kalkyler för beräkningar av energiåtgång.

Svarsbank med de vanligaste frågorna

En annan nyhet är svarsbanken där de vanligaste frågorna och svaren på konsumenternas frågor presenteras. Konsument Göteborg har försökt göra den nya webbplatsen så användarvänlig som möjligt. Att synas på Internet blir allt viktigare.

– Vi märker att folk använder Internet mer och mer, säger Anna Fjellman.

Mest märks det genom att konsumenter skickar e-post till Konsument Göteborg via webbsidan.