Rättvisemärka varor exponeras inte lika bra som Krav-märkta. Det visare en undersökning från åtta butiker som Konsument Göteborg gjort.

Krav-varor har ofta en tydlig hyllkantsetikett som de rättvisemärkta saknar.

Eftersom utbudet av rättvisemärkt har ökat ville Konsument Göteborg kolla hur varorna exponeras. Willys visade sig ligga i framkant. Det var den enda butik som hade rättvisemärkningen på hyllkantsetiketterna.

– Vi ser gärna att Rättvisemärkt får samma uppmärksamhet som miljömärkerna säger konsumentrådgivare Maud Öhlund.

– Då kan konsumenterna göra ett mer välgrundat och aktivt val.

Undersökningen genomfördes i slutet av december 2009.