Konsument Göteborg har under läsåret nått ut med konsumentinformation till nästan 7.000 grundskoleelever. De har genomfört allt från rollspel till tipspromenader. Även gymnasieskolor, särvux och SFI-grupper har tagit del av olika skolaktiviteter.

Bara under vetenskapsfestivalen tog Konsument Göteborg emot över 6.000 elever från låg- och mellanstadiet. De fick bland annat testa lågenergilampor och kolla elförbrukning på ett antal vanliga produkter.

Ungefär 900 högstadieelever har under året deltagit i ”Shopping”, som är ett slags upplevelsebaserat lärande i form av rollspel. Det handlar om olika situationer man kan hamna i som konsument.