Stadens konsumentrådgivare ger tips. ”Gör aldrig en muntlig överenskommelse med din hantverkare, skriv ett tydligt avtal” är det viktigaste rådet från Göteborgs Stads konsumentrådgivare Elin Lindeberg. Under förra året hade hon och kollegorna 589 ärenden som gällde just hantverkare.

Kommunicera med din hantverkare via mejl, eller sms. Då finns det ni kommit överens om på pränt och ni slipper vara oeniga om det, säger konsumentrådgivare Elin Lindeberg.

Frågor som gäller hantverkare är ett av de vanligaste ärendena hos konsumentrådgivningen i Göteborgs Stad. Det kan vara att något blivit fel, eller annorlunda än man tänkt sig, eller att hantverkaren vill ha mer betalt än det man kommit överens om. Det kommer också mycket frågor om ROT-avdraget, vem som kan få det och vem som ska ansöka om det.

Inte sällan blir det konflikter. Vad ska man då tänka på när det är dags att anlita en hantverkare för att samarbetet ska fungera bra?

– Först och främst att ta in flera offerter för att ha lite att jämföra med. Kontrollera att det du vill ha utfört finns med och att det är tydligt vad som ingår i priset. Be också om referenser, till exempel från tidigare kunder. Du kan också kolla med vänner och grannar eller helt enkelt googla företaget, kanske någon som varit missnöjd har lagt ut något, säger Elin Lindeberg.

Företag ska ha F-skatt
Det är också viktigt att ta reda på om företaget har F-skatt. Om företaget inte har det ses du som arbetsgivare åt hantverkaren och ska betala in skatt, sociala avgifter och försäkringar. Det går inte heller att få ROT-avdrag om hantverkaren inte har ett företag med F-skatt.

– Det är också bra att kolla upp om företaget har skulder eller betalningsanmärkningar. Om det går i konkurs när bara halva arbetet är utfört är chanserna mycket små att få det färdiggjort. Vänd dig till Kronofogden för att se om de har betalningsanmärkningar eller andra ekonomiska oegentligheter.

Men viktigast av allt är att skriva ett tydligt avtal och att aldrig bara ha en muntlig överenskommelse. Speciellt vid större projekt där mycket pengar är inblandade. Konsumentverket har ett standardavtal, hantverkarformuläret, som Elin rekommenderar alla att använda. Där finns de avgörande punkter som bör vara med, och en ifyllnadshjälp.

Här är några punkter som är viktiga att ha med i ett avtal:

  • Arbetets omfattning och en tydlig beskrivning av vad som ska göras och vilket material som ska användas ska finnas med i avtalet.
  • Priset, vad som ingår i det och om ska det vara ett fast pris, ett ungefärligt pris eller på löpande räkning med betalning per timme. De olika typerna av pris har sina för- och nackdelar. Men det kan vara bra att veta slutsumman, vi överenskommelse om ett ungefärligt pris, inte får stiga med mer än 15 procent. Och vid löpande räkning är det är bra att sätta ett maxtak som inte för överstigas.
  • Hur parterna hanterar ändringar eller tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång.
  • Vem som ska stå för material, el, resor och städning.
  • ROT-avdraget och vem som ska ansöka om det.
  • Hur och när en slutbesiktning ska göras. Vid stora badrumsrenoveringar är det bra med en trestegsbesiktning så att viktiga moment kan säkerställas under arbetets gång.
  • Tidplan för arbetet.
  • Hur och när betalning ska ske.

– Betala aldrig i förskott. Om du inte är nöjd med något är det en säkerhet att hålla pengarna inne till det är slutfört på rätt sätt. Tänk också på att ha en buffert för projektet. Det är ofta man stöter på oförutsedda händelser och utgifter under arbetets gång, säger Elin Lindeberg.

Om du inte är nöjd
En kund som inte är nöjd med slutresultatet har rätt att kräva att företaget ska göra om och utföra arbetet på ett ”fackmannamässigt sätt”. Till exempel om en våtrumstapet glipar och inte sitter fast som den ska, då kan man hävda att jobbet inte är utför fackmannamässigt.

– Ofta går företagen med på att komma ut och titta, och även åtgärda felet. Om de inte gör det kan kunden kontakta en besiktningsman som gör en bedömning av hur arbetet har utförts. Kom ihåg att göra klagan skriftligen, det kan vi hjälpa till med om man tycker det är svårt att formulera sig, säger Elin.

Vad gör man om fakturan från hantverkaren är på en betydligt högre summa än överenskommet?

– Då får man kolla varför han eller hon kräver den summan. Om det inte är skäligt ska man bestrida den del av fakturan som överstiger det överenskomna priset, och man ska bestrida det skriftligt. Det räcker med ett mejl eller till och med ett sms, bara datum finns med. Med ett tydligt avtal är det svårt för hantverkaren att komma med överraskande siffror.

Ha det skriftligt
Elin påpekar att det är bra om all konversation med hantverkare sker skriftligt, till exempel via mejl. Då finns allt på pränt, och det behöver inte uppstå olika uppfattningar om vad som egentligen har sagts eller överenskommits.

Att skriva ett bra avtal är alltså A och O. Men det kan vara svårt, även om man har tillgång till Konsumentverkets mall. Framförallt när det gäller beskrivning av vilka moment och material som ska ingå.

– Då är det bra att ha tagit in flera offerter för att jämföra hur de olika företagen beskriver uppdragen och momenten som ska utföras. Då kan det klarna, och man ska inte vara rädd för att fråga hantverkaren om det är något man inte förstår. Båda parter har intresse av att samarbetet blir bra. Och det går ju alltid att höra av sig till oss på Konsument Göteborg, säger Elin Lindeberg.