Snabbt och lätt att få hjälp. Sedan Konsument Göteborg tog över budget- och skuldrådgivningen från stadsdelarna i januari förra året dröjde det bara två månader innan alla köer var borta. Idag kan göteborgarna snabbt och enkelt få kontakt med en rådgivare.

I december 2010 hade stadens skuld- och budgetrådgivare tillsammans 360 aktiva ärenden. Samtidigt väntade ytterligare 227 på att få hjälp. Köns omfattning och behovet av rådgivning ledde till beslutet att samla all rådgivningskompetens under Konsument Göteborg.

2364 besök första året
I januari 2011 började tolv rådgivare arbeta under verksamhetschefen Ulrika Hellquists ledning.

– Alla slet väldigt hårt för att beta av kön. Det kändes fantastiskt när den var helt borta i mars, säger Ulrika Hellquist och fortsätter:

– Tillsammans har vi kunnat utveckla både yrkesrollen och arbetsmetoderna, och göteborgarna som söker vår hjälp kan vara säkra på att få bra rådgivning.

Under det första året med den nya organisationen har 2364 besök noterats. Många kommer tillbaka flera gånger, medan andra får det stöd de behöver vid ett enda möte.

Samverkan med kronofogden
2011 har Konsument Göteborgs budget- och skuldrådgivning medverkat i 250 ansökningar om skuldsanering, varav 105 hittills blivit fastställda av kronofogdemyndigheten.

– Vi har inlett en samverkan med kronofogden. Vi vill gärna fortsätta att utveckla den så att vi tillsammans kan bli ännu starkare, säger Ulrika Hellquist som inte slår sig till ro med första årets framsteg.

– Jag vill att vi ska bli Sveriges bästa budget- och skuldrådgivningsbyrå

Som ett led i den strävan hoppas Hellquist också utveckla kontakterna med kollegor på andra håll i landet.

Ny satsning på gymnasieelever
I gruppen om tolv rådgivare arbetar man kontinuerligt även med förebyggande och uppsökande verksamhet. Genom sådana aktiviteter har man under året nått 1183 personer, och redan i mars inleds en ny satsning på elever i gymnasieskolorna.

– En bra grupp att nå innan de ska flytta hemifrån, säger Ulrika Hellquist.