Nytellos fabrik i Litauen får godkänt. Inget barnarbete, ingen farlig arbetsmiljö. Men vissa brister i brandsäkerheten - och inget toapapper. En fabrik i Litauen som förser Göteborgs Stad med arbetskläder får godkänt efter en inspektion i våras.

Göteborg blev Fairtrade City i våras och ställer numera hårda etiska krav på sina leverantörer, till exempel vad gäller arbetsmiljö, anställningsvillkor och rätten att tillhöra fackföreningar.

Här handlar det om innekläder till medarbetare inom kök, servering, hemtjänst, äldreboende, restaurang och lokalvård. Tillsammans med sex kranskommuner har Göteborg ett ramavtal som är värt 20 miljoner kronor på fyra år.

Kläderna sys i Vilnius i Litauen
Nytello AB i Fritsla är det företag som levererar kläder enligt avtalet. Men kläderna sys på en fabrik i ett industriområde i Litauens huvudstad Vilnius, med 21 anställda.

– Fabriken uppfyller alla krav som vi har ställt. Men självklart är det stor skillnad mellan svenska och litauiska produktionsförhållanden och vi har gjort ett par påpekanden om sånt som kan bli bättre, säger Helena Sagvall, upphandlare på Upphandlingsbolaget.

Hon var själv med vid revisionen som utfördes av en erfaren revisor vid Bureau Veritas. Besöket var aviserat i förväg. Men Helena Sagvall tror inte att fabriksledningen har ”städat och gömt undan” i förväg.

– Varken vi eller revisorn såg något som tydde på det. Vi fick besöka alla utrymmen, fick svar på våra frågor och fick se den dokumentation vi bad om. Företaget visade stor öppenhet, trots att de visste att det fanns vissa brister, säger Helena Sagvall.

Enskilda intervjuer med anställda
Fem anställda valdes ut för intervjuer som gjordes i ett avskilt rum, utan att cheferna lyssnade. Men vågar man ändå vara kritisk, om det kan äventyra jobbet?

– Ja, vi upplevde att det var väldigt god stämning i produktionen. Det var skratt och samtal och chefer som gick runt och pratade med de anställda, som på vilken svensk arbetsplats som helst, säger Helena Sagvall.

– Revisorn fick själv bestämma vilka han skulle intervjua. Och vi kunde gå runt och småprata med de anställda.

Finns förbättringsområden
Fabriken ligger i ett hus som byggdes för 30 – 40 år sedan och som inte har renoverats sedan dess. Nu har alltså kommunen kollat upp arbetsmiljön, men Nytello i Fritsla har inte varit där.

– Det tyckte vi var anmärkningsvärt och det har vi framfört till Nytello, säger Helena Sagvall.

Andra påpekanden gäller att en sekundär brandutgång var låst, att skyltning av personlig skyddsutrusning kan bli bättre och att Nytello bör förtydliga och översätta sin egen uppförandekod så att de anställda vid fabriken i Litauen kan ta del av den.

Revisionen kostade 35.000 kr, vilket bekostas av Göteborg och grannkommunerna tillsammans.