Legitimation krävs. En ny lag om estetiska och kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska göra det tryggare för konsumenten. Elin Lindeberg, konsumentrådgivare Göteborgs Stad, går igenom vad som är bra med lagen, som trädde i kraft 1 juli.

Elin Lindeberg, konsumentrådgivare.

Det har tidigare inte funnits någon lag som reglerar estetiska injektionsbehandlingar. Det har inneburit att vem som helst utan medicinsk legitimation haft möjlighet att utföra injektioner efter bara en mycket kort utbildning.

Den nya lagen innebär att endast legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare får göra estetiska injektionsingrepp som fillers- och botoxinjektioner.

Måste finnas betänketid

 Det är en välkommen lag, tycker Elin Lindeberg, som ser flera fördelar för konsumenten. Förutom att det ställs högre krav på utföraren har det också införts en åldersgräns på 18 år för konsumenten. Det krävs även att den som utför en behandling informerar både skriftligt och muntligt om risker innan behandlingen utförs. Ett samtyckte måste lämnas.

– Det ska dessutom finnas en betänketid. För ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska betänketiden vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling minst två dagar. Det är alltså många fler steg som måste genomföras. Om en klinik bryter mot lagen riskerar den böter och fängelse. Jag tror att det här kommer att minska samtalen till oss och att det förhoppningsvis leder till säkrare behandlingar.

Ska vända sig till Ivo

 Konsumentrådgivningen i Göteborgs Stad har genom åren fått samtal från konsumenter som är missnöjda efter estetiska injektionsbehandlingar. Det har tidigare varit oklart vad som gäller i sådana fall eftersom de inte hamnar under konsumentlagstiftningen. Allmänna reklamationsnämnden har avgjort vissa tvister men det har enligt Elin Lindeberg funnits en begränsning och ett glapp att kunna hjälpa konsumenten.

– När estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar utförs enligt den nya lagen är konsumenten även skyddad av patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Men om kliniken inte följer den nya lagen är det till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som konsumenter ska vända sig.

För att bli ännu tryggare inför en behandling tycker Elin Lindeberg att det är bra att som konsument göra en kontroll på vårdgivaren.

– Hos Socialstyrelsen går det att kolla om vårdgivaren är legitimerad vårdpersonal. Det går också att kontakta Ivo för att se om den har någon anmälning eller beslut på sig.