”Bäst är att fråga efter miljömärkt”. Det är svårt att som konsument redan i butiken få veta vilka kemikalier som finns i barnskor och om tillverkaren överstigit några gränsvärden. Det visar en undersökning som konsument- och medborgarservice nyligen genomfört i Göteborg.

Barn är känsliga för kemikalier så därför valde konsument- och medborgarservice att rikta in sig på barnskor i undersökningen som genomfördes i juni. 16 skoaffärer i Göteborg fick frågor om kemikalier. Tio butiker svarade, men de flesta i personalen visste inte vilka kemikalier barnskorna de säljer innehåller.

Kemikalier i skor kan till exempel vara skadliga färgämnen, impregneringsmedel som kan irritera huden eller ftalater som används som mjukgörare i plastdetaljer och som kan vara hormonstörande.

– Som konsument måste du själv vara mycket påläst och ganska påstridig, säger Annika Källvik, planeringsledare Hållbar konsumtion på konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad.

”Konsumenterna är de som snabbast kan påverka”
Först efter att man i undersökningen vände sig till butiksansvarig eller huvudkontoret gav personalen i de tillfrågade butikerna bättre information och kände till att de måste svara inom 45 dagar från det att konsumenten ställt frågan.

Konsument- och medborgarservice vill nu få till förbättringar på det här området.

– Det bästa är när konsumenter frågar efter miljömärkta produkter i butiken. Konsumenterna är de som snabbast kan påverka så att utvecklingen går i rätt riktning, säger Annika Källvik.