"Pank" heter det nya kortspelet som Göteborgs konsumentrådgivare i höst spelat med skolungdomar i nian och uppåt. Tanken är att de ska lära sig att shoppa utan att hamna i skuldfällan. Och efterfrågan har varit stor, många skolor vill ha besök av en konsumentrådgivare - hösten är redan fullbokad.

– Det har slagit väldigt väl ut. I en klass ville eleverna inte sluta spela och undrade till och med om spelet fanns att köpa ute på marknaden, säger konsumentrådgivare Maud Öhlund.

Pank består av fyra personbeskrivningar, händelsekort och pengar och spelas individuellt – eleven ska ta ansvar för sina egna beslut, shoppa smart och undvika att hamna i skulfällan.

Sedan ett par år finns också rollspelet Shopping som är mer av ett grupparbete.

– Kul att vi kan erbjuda variation eftersom klasserna är olika och kanske passar för olika upplägg. Både Pank och Shopping har ändå samma syfte, eleverna ska bli kunniga och medvetna konsumenter, säger Maud Öhlund.

Hösten är redan fullbokad, men efter jul kan skolorna åter börja boka nya besök och spela Pank och Shopping.

Fotnot:
”Pank” har tagits fram i samarbete med GR Upplevelsebaserat lärande, GRUL, som är en del av Pedagogiskt centrum inom Göteborgsregionens kommunalförbund.