Rådgivning kan hjälpa. Tycker du att det är omöjligt att få pengar över till sparande? Eller har du svårt att betala en inkassofaktura? Göteborgs Stads budget- och skuldrådgivare finns till för alla göteborgare som behöver rådgivning kring sin privatekonomi. ”En budget är kärnan i en hållbar privatekonomi”, säger Ernad Sahman.

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där medborgarna kan få rådgivning om sin ekonomi. På Konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad arbetar totalt tolv budget- och skuldrådgivare. En av dem är Ernad Sahman. Han önskar att fler sökte hjälp tidigare än vad de gör.

”Göm inte undan kuverten”
– De flesta som kommer till oss är personer som har en svår ekonomisk situation. Vi skulle helst vilja träffa personerna innan de hamnat hos inkasso och Kronofogden.

Men kommer du dit kan Ernad Sahman och hans kollegor hjälpa till med att se över dina skulder och hitta en väg ur skuldsättningen.

– Mitt bästa tips är att vara aktiv i hela processen – göm inte undan kuverten. Kontakta fordringsägare, försök hitta lösningar som räntefrysningar och ackord. Inkassobolagen är inte omöjliga utan oftast hjälpsamma och vill hitta en lösning.

Fler vill ha rådgivning
Antalet skuldsatta i Sverige minskade 2019 för tredje året i rad. Men den totala skulden har däremot ökat. Konsument- och medborgarservice har märkt av en successiv ökning av behovet av skuldrådgivning de senaste åren.

– Det kan bero på att vi arbetat mer förebyggande och synts mer bland medborgarna, vilket kan ha bidragit till att fler känner till oss och att fler vill och vågar kontakta oss, säger Ernad Sahman och berättar att kniviga ekonomiska situationer kan ha sin grund i allt från en skilsmässa eller arbetslöshet till brist på kunskap när det gäller räntor.

20 procent bör sparas
Vissa efterfrågar hjälp för att slippa hamna i en svår ekonomisk sits. Då är budgeten det bästa verktyget. Enligt Ernad Sahrman är den kärnan i en hållbar privatekonomi. Alla bör sträva efter att ha en buffert.

Ett bra riktmärke är 50-30-20-regeln som innebär 50 procent till fasta utgifter, 30 procent till nöjen som kläder och fritidsaktiviteter, och 20 procent av inkomsten till sparande.

– Allt sparande är bra, men finns det en möjlighet att förhålla sig till 50-30-20-modellen är det utmärkt. Modellen och sparande går också att utforma utifrån egna behov, mål och möjligheter.

Rådgivarna har tystnadsplikt
I budgetrådgivningen hjälper Ernad Sahrman och hans kollegor till med att göra en total genomgång av ekonomin, för att hitta poster där det går att minska utgifterna – just för att lyckas med att spara.

– Det kan handla om att minska kostnader för telefonabonnemang och mat, jämföra elpriser och se till att undvika dubbelkostnader.

Hur du ska spara och investera – fonder, aktier, eller ett vanligt bankkonto – ger dock rådgivarna ingen vägledning om.

Det funkar jättebra att sätta sig själv hemma med ett blankt papper och skriva ner sina inkomster och utgifter. Vill du göra en budgetkalkyl digitalt har Konsumentverket en bra sådan på sin hemsida, tipsar Ernad Sahrman.

Konsument- och medborgarservice finns på Ekelundsgatan 1. Du kan få rådgivning via webb, e-post, telefon eller besök. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt. Du hittar kontaktuppgifterna via länken här nedan.