Snart ska de göteborgare som drabbats av varsel och uppsägningar erbjudas ekonomisk rådgivning. Konsument Göteborg har fått uppdraget att organisera verksamheten.

Det är kommunstyrelsens beslut i höstas som ligger bakom satsningen. När varslen inom bilindustrin duggade tätt formulerades uppdraget att ”ge stöd i form av ekonomisk rådgivning till drabbade familjer och enskilda”. 15 miljoner kronor avsattes för detta.

Bredare angreppssätt

Just nu håller verksamheten på att ta form. Klart är att den både har en annan målgrupp och ett bredare angreppssätt än den traditionella ekonomiska rådgivningen som socialtjänsten erbjuder.

– Den nya rådgivningen vänder sig till människor som är etablerade, men som drabbas hårt när inkomsterna viker. De kanske har köpt hus och har räntor och amorteringar att betala. Tanken är att ge dem stöd att överleva konjunktursvackan, säger Björn Johansson
på stadskansliet.

Erbjuder utbildningspaket

Verksamheten kommer att bedrivas inom ramen för Konsument Göteborg, som sedan tidigare anordnat kurser i vardagsekonomi för fackliga företrädare från IF Metall och Unionen.

– Till en början kommer våra insatser bygga på samma koncept. Vi ska erbjuda utbildningspaket även till andra grupper som kommer i kontakt med dem som blivit varslade, säger projektledare Sten-Åke Jönsson.

Ambitionen är att verksamheten ska präglas av ett brett perspektiv på vardagsekonomi.

– Den som blir arbetslös måste anpassa sin konsumtion i en mängd frågor. Det handlar om allt från rättigheter och skyldigheter som konsument till samboavtal och energibesparing, säger Sten-Åke Jönsson.

Individuell rådgivning vid behov

För dem som har behov kommer man också erbjuda individuell rådgivning.

– Det är viktigt att fånga upp personer som efterfrågar stöd och vi tänker informera om möjligheten, bland annat via pressen och nätet, säger Sten-Åke Jönsson.

Det är Konsument Göteborgs ordinarie medarbetare som går in i projektet – en familjeekonom och personer med juridisk, ekonomisk och konsumenträttslig kompetens. Sammanlagt tre och en halv årsarbetartjänster är avsatta.

Var den nya rådgivningsverksamheten ska husera är ännu inte klart, men lokalsekretariatet undersöker möjligheterna att hyra en lokal med centralt läge.