Västra Götalands nya energikontor, Energiråd Väst, invigdes på torsdagen. Som en symbolisk sjösättning tuffade båten St. Erik från Lindholmen till Lilla Bommen. Det nya Energikontoret har därmed etablerats i Göteborg.

Landshövding Göte Bernhardsson och Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionens miljönämnds ordförande, invigningstalade inför ett 50-tal församlade energirådgivare och andra energiaktörer från Västra Götaland.

-Jag tycker att det är oerhört viktigt med ett energikontor i regionen. Det behövs en samlad kraft som samverkar. Vi behöver få en starkare miljöprofil i hela Västsverige, säger Kristina Jonäng.

Uthålligt energisystem är målet

Energikontoret ska fungera som ett regionalt nav och motor i arbetet för ett uthålligt energisystem.

Erika Brokvist, tidigare energirådgivare, är verksamhetschef för det nystartade kontoret.

– En av våra absolut viktigaste uppgifter är att jobba för omställningen till ett hållbart energisamhälle, säger Erika Brokvist.

Mer förnyelsebar energi

Det handlar till stor del om att sprida information och öka medvetenhet om att man kan effektivisera energi och att utöka användandet förnyelsebar energi. Kontoret samordnar även regionens kommunala energirådgivare.

Energikontoret finansieras av Energimyndigheten och Kommunalförbundet Dalsland är huvudman för kontoret.

Energikontorets verksamhet startade upp under våren på initiativ av Energiråd Väst. Det är en förening för de kommunala energirådgivarna i Västra Götaland.