Budget- och skuldrådgivningen i Göteborg ger råd och stöd. Antal personer söker skuldsanering ökar varje år. Nu tillkommer många unga, som ansöker via den nya e-tjänsten hos Kronofogden, och som ofta får avslag. ”Okunskapen om skuldsanering är stor. Vi ger råd och stöd för privatpersoner som tappat kontrollen över sin ekonomi och där skuldberget växer”, säger Ernad Sahman budget- och skuldrådgivare i Göteborgs Stad.

Fler och fler får så stora problem med sin privatekonomi att de inte längre kan betala av sina skulder. Statistik från Kronofogden visar att drygt 15 000 personer ansökte om skuldsanering första halvåret i år, att jämföra med cirka 9500 under samma period år 2018.

Att man får betalningssvårigheter har många olika orsaker, men skilsmässa, arbetslöshet och sjukdom är vanligast.

Ernad Sahlman, budget- och skuldrådgivare.

– Det kan till exempel vara en person med lån som blir arbetslös eller sjuk. Då minskar inkomsten drastiskt. Vanligtvis prioriterar man att betala hyra, mat och el och sen räcker inte månadsinkomsten för övriga utgifter och avbetalningar, säger Ernad.

Nya lån blir en ond spiral

För att lösa krisen för stunden kan det vara lätt att frestas av att ta nya lån för att kunna betala av de gamla. Men det är något som Ernad absolut vill varna för.

– Viktigast av allt när man hamnat i den situationen är att undvika att ta nya lån. Det blir lätt en ond spiral som det sedan blir ännu svårare att ta sig ur.

Skuldsanering är en möjlighet för personer som är tungt belastad av skulder och som har svårt att betala av dom.

Ekonomisk rehabilitering

– Man kan se det som en ekonomisk rehabilitering där personen får en möjlighet att betala av sina skulder under en lägre period, vanligtvis fem år. När perioden är slut raderas återstående skulder och man kan starta om på nytt, säger Ernad Sahlman.

– Men det är alltid en sista utväg, poängterar Ernad.

Han vill att de som får problem med sin privatekonomi helst söker hjälp innan det gått för långt. Budget- och skuldrådgivningen i Göteborg ger råd och stöd för att hitta vägar och möjligheter att klara av det på egen hand, men också att ansöka om en skuldsanering.

– En skuldsanering är en bra hjälp när inget annat återstår, men den har också konsekvenser. Du förbinder dig att leva på existensminimum under flera år, säger Ernad.

Stor okunskap om skuldsanering

Han menar att okunskapen kring skuldsanering är stor och att många tror att det är lättare än vad det faktiskt är att få en ansökan beviljad. Det är kronofogden som beviljar en skuldsanering och det är också där man ansöker om det. De gör en utredning i varje enskilt fall och bedömer personens möjlighet att betala av sina skulder. Personen ska ha gjort sitt bästa för att på egen hand ha försökt betala av sina skulder. Ofta tar det upp till sex månader från ansökan och till ett slutgiltigt besked, och ofta leder ansökan till att personen får en betalningsanmärkning.

– Kronofogden har en ny e-tjänst där man själv kan göra en ansökan. Den tror jag lockar yngre och får många som inte har tillräckliga skäl att ändå söka. Det är bättre de tar kontakt med oss så kan vi hjälpa till. Ofta kan man hitta andra möjligheter genom att se över hur man prioriterar när man betalar, förhandla med fordringsägare, se över räntorna och bli av med avgifter, säger Ernad Sahman.

Blir det ändå aktuellt med skuldsanering kan rådgivarna från Konsument Göteborg var med och stötta under hela processen.