Dålig information om ångerrätt. I en undersökning som Konsument Göteborg gjorde i våras visade det sig att 78 av 100 nätföretag hade bristande information om ångerrätten. 42 av dem har ännu inte rättat till felen – och anmäls nu till Konsumentverket.

Felen som upptäcktes handlar framför allt om att näthandelssajterna har bristande information om ångerrätten. Lagen om distansavtal ställer hårda och omfattande krav på vilken information som ska finnas som 78 av de 100 undersökta företagen inte uppfyllt.

Konsument Göteborg skickade efter undersökningen ett brev till företagen och påpekade felen, men en uppföljning visar att 42 av företagen ännu inte rättat till felen. Därför anmäls de nu till Konsumentverket.

– Att ha rätt information är en fördel inte bara för konsumenten, utan även för företaget. Är den felaktig förlängs nämligen ångerrätten till ett år och det verkar många företag inte vara medvetna om, säger konsumentrådgivare Maud Öhlund.