Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Kultur & fritid

[Publicerad 2018-11-29]

Kritikerrosad fotoutställning ger barnmammor en röst

Mulenga, 14 år med Felicity, 5 veckor, Zambia. ”Det är svårt att vara mamma. Jag har inte tid att leka längre.” Foto: Pieter ten Hoopen.

#childmothers visas på Frölunda Kulturhus. Journalisten Sofia Klemming Nordenskiöld och fotografen Pieter ten Hoopen har träffat barnmammor från sju länder runt om i världen. Mötena resulterade i den internationellt uppmärksammade fotoutställningen #childmothers som nu visas på Frölunda Kulturhus.

Varje år föder två miljoner flickor under 15 år barn. Att vara gravid och föda barn innan kroppen är färdigutvecklad innebär stora risker – i många fall kan livet stå på spel för både flickorna och deras barn. De tvingas dessutom ofta att sluta skolan och ge upp sina drömmar.

Tabu att barn föder barn
– Att barn föder barn är ett tabubelagt ämne och barnmammorna är en oerhört utsatt och osynlig grupp som vi sällan pratar om, säger Sofia Klemming Nordenskiöld.

Hon är journalist och tillsammans med fotografen Pieter ten Hoopen har hon under ett års tid rest runt med en mobil fotostudio och träffat drygt 25 unga mammor i sex olika länder. Deras bilder och intervjuer har blivit utställningen #childmothers. Initiativet kommer från Plan International och FN:s befolkningsfond (UNFPA) som vill belysa barnmammor och deras svåra situation.

Bryter tystnad
I utställningen delar flickorna med sig om tvångsäktenskap, arga föräldrar, ensamhet, den första kärleken, glädje, smärta och krossade drömmar.

– Det är viktigt att vi får höra de här rösterna som annars aldrig får komma till tals. Man pratar statistik hit och dit men i grunden handlar det om de här flickornas liv och förutsättningar som krossas när de nekas rätten att besluta över sina egna liv och kroppar, säger Sofia Klemming Nordenskiöld.

Hon minns en sextonårig flicka hon träffade i Bangladesh. Hon hade varit gravid tre gånger och förlorat två barn.

– När barn föder barn blir konsekvenserna ödesdigra. Svåra förlossningar kan till exempel orsaka fistel-skador, vilket påverkar både urinrör och analöppning. De behöver avancerad vård som de inte får. Förutom smärta och obehag gör ständiga urinläckage att det luktar illa och flickorna stigmatiseras och blir utslängda ur gemenskapen.

Kontroversiell kunskap
På sin resa besökte Sofia Klemming Nordenskiöld och Pieter ten Hoopen Bangladesh, Zambia, Burkina Faso, Jordanien, Colombia och Haiti. Ett stort problem i de här länderna okunskapen kring reproduktion och sexualitet. Ämnena är fortfarande tabubelagda vilket gör att många flickor vet inte hur deras kroppar fungerar och hur barn kommer till.

– Sexualundervisning är oerhört viktigt. Utan den kunskapen går det inte att förändra flickor och kvinnors livsvillkor. Det är något vi lärt oss i Sverige under de senast 100 åren och idag har unga tjejer i vårt land har rättigheter och livsvillkor som skiljer sig totalt mot flickorna vi har träffat.

Har fått internationell uppmärksamhet
Sedan utställningen visades första gången 2016 har den fått internationell uppmärksamhet och visats i mängder av länder. Bland annat på FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve där rådets chef lyfte frågan. Men Sofia Klemming Nordenskiöld tycker ändå utvecklingen går åt fel håll.

– Det finns ett stort motstånd att upplysa unga människor om deras sexuella och reproduktiva rättigheter. Frågan är kontroversiell i många länder. Det gör att det blir ännu viktigare att upplysa om konsekvenserna när man struntar i de här frågorna. Varje dag slutar 5 500 flickor att vara barn och blir istället barnmammor, säger hon.

Utställningen #childmothers invigs den 29 november och pågår till den 6 jan 2019 i Frölunda Kulturhus utställningshall.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling