Foto: Mattias Bjarnegård

Parkprogram, trädplaner, sociotopkartor och upprustning av lekplatser är något av det som stadsträdgårdsmästaren ska jobba med under det kommande året. Helena Bjarnegård har avverkat 100 dagar på nya jobbet.

På hennes bord ligger just nu utredningar om Frihamnen, inbjudan till workshop om norra Masthugget och idéer om det gröna på Skeppsbron. I alla dessa projekt samarbetar Helena med stadsbyggnadskontoret.

Tillsammans med kulturförvaltningen planerar hon en temakväll om mötesplatser för barn där bland andra kommunstyrelsen är inbjuden.

– Jag arbetar också med ett uppdrag kring ett nytt samlat policydokument som rör utformning av stadsmiljön där tidigare varje förvaltning inom Trygg, vacker stad, gjorde sina egna policyer. Nu tar vi ett större samlat grepp kring stadsmiljön och frågor som rör gatubeläggning, trädsorter, bänkar och andra objekt med färg och form i utemiljön.

Fint välkomnande

Tiden från i mitten av maj, då hon tillträdde arbetet som stadsträdgårdsmästare till efter semestern, har hon använt till att lära känna personal och samarbetspartners.
Lärorikt, säger hon och verkar uppriktigt glad över de positiva mottaganden hon fått.

– Givetvis har jag mycket mer att lära, bland annat att ha mer tålamod. För beslutsgångarna i en politiskt styrd kommunal förvaltning kräver mer tid än de inom det privata näringslivet, som jag har erfarenhet av.

Strategier ska omsättas till verklighet

Som stadsträdgårdsmästare leder Helena arbetet vid strategiavdelningen vid park- och natur där man just nu arbetar med att upprätta parkplaner och sociotopkartor för Lärjedalen och Gunnared.

Planerna bygger på parkprogrammets fem strategier om Karaktär, Inom räckhåll, Omhändertaget, Ställa till förfogande och Variation.

– Viktiga vägledande principer för en miljömässig och social hållbar utveckling, säger hon och tillägger:

– Nu det gäller att omsätta strategierna till verklighet.

”Med kreativitet och fantasi kan vi komma långt”

Andra aktuella uppdrag inför 2010 är upprustning av några platser i nordost och att ta fram en av trädplan för centrala staden.

– Roligt vore det också om vi fick lite driv i arbetet kring kreativa utflyktslekplatser, annorlunda rum, byggda utifrån olika teman. För det krävs att vi hittar lösningar utöver dem som finns i det vanliga katalogutbudet, säger hon.

– Allt behöver inte vara förenat med stora kostnader. Med kreativitet och fantasi kan vi komma långt. Det enkla kan vara det geniala.