Mer än 10.000 fler träningstimmar och inget spel på grusplaner. Så gott är läget i fotbollsstaden Göteborg, när mångmiljonsatsningen på konstgräsplaner nu är klar."På tre år har vi fått 19 nya konstgräsplaner", konstaterar Linus Kron, verksamhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

– Utbyggnaden har gett Göteborg ett oerhört mycket större utbud av match- och träningstider. Nu spelas nästan all fotboll på gräs eller naturgräs.

Har hållit budgeten

Satsningen lanserades 2006 och fick kosta 100 miljoner kronor. Och budgeten har hållit, slutnotan hamnar på ungefär 98 miljoner.

Sju av de nya planerna har lagts på tidigare naturgräsplaner, som kunde utnyttjas cirka 400 -500 timmar per år.

– En konstgräsplan kan lätt utnyttjas 2.000 timmar om året, så bara på de sju planerna har vi fått en kraftig kapacitetsökning, säger Linus Kron.

– Även de planer som lagts på gamla grusplaner har lett till att vi kunnat öka uthyrningen, eftersom de nu i högre grad används året om.

Samutnyttjar planerna bättre

Klubbarna har dessutom börjat samutnyttja planerna bättre än tidigare. Dels för att konstgräs är attraktivt, dels för att spara pengar.

– Vi ser nu att föreningarna ofta är igång med två eller tre träningsgrupper samtidigt på samma plan, säger Linus Kron.

Hyran för en konstgräsplan är dubbelt så hög som för en grusplan. Men båda taxorna sänktes 2007.

85 kronor för en timme

– I samband med utbyggnaden sänkte vi priset för konstgräs kraftigt, ner till en tredjedel. Och samtidigt sänkte vi priset på grusplaner, så att det blev ungefär hälften av det nya priset för konstgräs, berättar Linus Kron.

Det innebär att en konstgräsplan kostar 85 kronor per timme nästa år, jämfört med 240 kronor år 2007. Även systemet för att boka planer har gjorts om.

Tidigare fick alla föreningar skicka in sina önskemål och sedan satt anställda på idrotts- och föreningsförvaltningen under lång tid och försökte jämka in alla tider. Ändå slutade det ofta med att många var missnöjda, för de inte fått attraktiva tider.

Fler nöjda med nytt bokningssystem

Det nya systemet delar in staden i fyra områden. Alla berörda föreningar i respektive område bjuds in till ett slags gående förhandling, med scheman uppsatta på väggen för de olika planerna. Och då löser sig det mesta på en kväll.

– Det funkar bra. Alla ger och tar, betydligt fler är nöjda nu och vår arbetsbörda för detta har minskat kraftigt, berättar Linus Kron.

Alltså nöjda föreningar, lägre taxor och ett mycket större utbud. Ingen som är missnöjd?

– Det är klart att Göteborgs Fotbollförbund gärna skulle se ytterligare några nya planer. Och för dem som skulle fått plan nr 20 – Tuve – var det förstås trist, säger Linus Kron.

3051