Oväntat stort intresse. Idrotts- och föreningsförvaltningen finns till för att stötta stadens föreningar i att erbjuda invånarna en aktiv och meningsfull fritid. Nu vill tjänstemän och politiker veta hur stödet kan utvecklas. Tisdag 17 november samlas 170 företrädare från 110 föreningar för att prata om vardagsutmaningar och gemensamma lösningar.

Vilka frågor brottas Göteborgs föreningar med i vardagen? På vilket sätt kan Göteborgs Stad hjälpa till? Och vad kan föreningarna lära av varandra? Det är några av de frågor som kommer att dryftas kvällen den 17 november i en samlingslokal på kasernområdet i Kviberg.

– Vi är till för föreningslivet, och då är det viktigt att vi vet vilka dagliga frågor man brottas med, säger Anton Flöisbon, konsulent på idrott & föreningsförvaltningen.

Cirka 500 föreningar med ungdomsverksamhet som är godkända för bidrag har bjudits in till träffen. Den är den första i sitt slag.

– Vi har alltid en dialog med föreningarna, men det är nytt att vi samlar alla på det här sättet.

Intresset är större än arrangörerna hade förväntat sig. 170 representanter är anmälda, från föreningar inom allt från taekwondo och handboll till segelflyg och scouting. Träffen har därför flyttats till en större lokal.

Samtal kring teman
Under kvällen blir det diskussion i smågrupper, där företrädare för olika föreningar blandas för att bland annat prata om vilken som är föreningens viktigaste fråga, vilket stöd de behöver för att nå sina mål och hur föreningen arbetar med värdegrundsfrågor.

Resultaten från gruppdiskussionerna kommer sedan att samlas ihop och summeras. På så sätt kan tjänstemän och politiker få ett bra underlag för vilket stöd som är viktigast, både nu och i framtiden.

– Det stöd vi ger idag är framförallt bidrag och subventionerade lokaler. Vi vill se hur vi kan hjälpa till utöver det ekonomiska. Kan vi hjälpa till marknadsföringsmässigt, eller med rekrytering? Vad är det vi inte har idag, men som det finns intresse för från föreningarna? säger Anton Flöisbon

– Föreningarna betyder otroligt mycket för Göteborg. Vi ser bara nu i flyktingfrågan vilken stor roll föreningslivet tar i att skapa en fritid åt dem som kommer hit och vill idrotta. Mycket av det är ideellt arbete, där vill vi veta i vilka delar vi kan stötta.

Ger chans att lära av varandra
Anton Flöisbon vet av erfarenhet att föreningar ofta har liknande utmaningar, även om de håller på med olika saker. Därför tror han att gruppdiskussionerna kan ge ett värdefullt utbyte.

– Det kanske till exempel blir att en fotbollsförening möter en taekwandoförening, där den ena har löst ett problem som den andra föreningen också har.

Denna gång riktas träffen till föreningar med ungdomsverksamhet. Med tanke på det stora intresset kan det framöver komma att bli fler träffar, där även andra delar av Göteborgs föreningsliv bjuds in.