17.225 – så många båtplatser finns det i Göteborg enligt en inventering som stadsbyggnadskontoret nyligen gjort i hamnar med fler än tio platser. Knappt hälften, 7.100, ägs av det kommunala bolaget Grefab.

– Folk tror ibland att vi har monopol på båtplatser i Göteborg, men så är det inte. Det finns båthamnar med lediga platser men då får man vara beredd att betala mer, säger Peter Hartzell, vd på Grefab.

Betydligt dyrare med privat pl ats

Priset för en privat båtplats kan vara både dubbelt eller rent av trefaldigt högre än i en hamn ägd av Grefab.

– Vi kan hålla lägre pris eftersom vi införde ett system med insatslån redan på 80-talet och har därför haft kapital att bygga och rusta upp för, säger han.

304.jpgDet är stadsbyggnadskontoret som gjort inventeringen av antalet båtplatser till kommunens nya översiktsplan.

Rejäl kö till båtplats

Trots att antalet båtplatser kan låta högt är det lång kö hos Grefab. De senaste åren har kön legat och pendlat kring 6.000. Varje år tillkommer 100-200 nya platser och 200-300 säger upp sin plats, men det räcker inte för att korta kön.

Peter Hartzell menar att det knappt finns en vik värd namnet där man inte varit och letat efter en lämplig plats att lägga en hamn på.

Grefabs framtidsplaner, Peter Hartzell är noga med att poängtera att det än så länge bara är planer, är att bygga 700 nya platser de närmaste tre åren. Det ska ske framför allt genom förtätningar i de hamnar som redan finns och genom att man förlänger existerande bryggor.

Nya hamnar kan bli aktuella framför allt längre in i hamnen.

– Området vid Norra älvstranden är det som är mest intressant för tillfället, till exempel Kvarn- och Spåntpiren vid Eriksberg, säger han.

Försöker gissa behovet

Kön för en p-plats till båten ringlar lång, men ingen vet egentligen om alla som står i den verkligen skulle ta en båtplats om de blev erbjudna.

Anders Svedberg arbetar på Västsvenska turistrådet:

– Vi håller just nu på att ta reda på om kösituationen verkligen är så dyster som den utmålas. Vi behöver veta hur många båtplatser som behövs, säger han.

Han gissar att många står i kö i flera hamnar eller för framtida behov.

– En del har säkert plats redan, men vill ha en annan plats än den de har idag, säger Anders Svedberg.

– Båtbranschen är vår tids fiskeindustri och det är viktigt av öka kunskapen om deras villkor, inte minst bland samhällsplanerare i kustzonen.

557E.jpg

Foto: Peter SvensonLäs också:
Allt fler har båten som flytande sommarstuga i hemmahamnen [2007-06-04]