Ansökan öppnar 9 november. Göteborgs Stad skjuter till ett stödpaket på 25 miljoner till kulturutövare och kulturverksamheter i Göteborg. ”Det är nu vi verkligen börjar se konsekvenserna av pandemin och jag hoppas att det här ska hjälpa våra kulturutövare att orka kämpa vidare”, säger Myriam Mazzoni, chef för kulturstöd på kulturförvaltningen.

Myriam Mazzoni. Foto: Philip Bergmann

Kulturbranschen har drabbats hårt av covid-19-pandemin med inställda evenemang och stora publiktapp. För att stötta branschen och säkerställa att det finns kulturupplevelser att ta del av även när pandemin är över ger Göteborgs Stad det fria kulturlivet i Göteborg ett stödpaket på 25 miljoner.

− Det har genomförts stora insatser på statlig nivå, och det är fantastiskt, men vi har märkt att det inte kommit alla till del. Som kommun har Göteborg ett ansvar att stötta det lokala kulturlivet och dess aktörer. De här miljonerna kommer inte att lösa allt men ger lite extra likviditet nu i slutet på året när det brukar behövas som bäst, säger Myriam Mazzoni.

Viktigt med plats för kulturen

Stödpaketet riktar sig till olika delar av det fria kulturlivet och är uppdelat i två former; stipendier och hyressubventioner. Stipendierna vänder sig till yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare bosatta i Göteborg.

− Många enskilda kulturutövare som arbetar på gig och uppdrag har fallit mellan stolarna när det kommer till stöd. Därför valde vi att inrätta en stipendiedel.

Den andra stödformen är tre månaders hyressubvention. Den kan sökas av kulturverksamheter med fasta lokalkostnader.

− Alla platser för kultur i staden dras också med stora förluster och det är viktigt att upprätthålla dessa platser.

Besked i mitten av december

Sökperioden startar den 9 november klockan 09:00 och pågår till den 27 november klockan 12:00. Målsättningen är att det ska vara lätt att söka stödet och att hanteringen ska gå snabbt. De sökande får besked 14 december och därefter påbörjas utbetalningarna.

Till skillnad från andra kulturstöd från Göteborgs Stad kräver stödpaketet ingen motprestation från den sökande utan är till för att kompensera för uteblivna inkomster under pandemin.

− Förhoppningen är att det ska bidra till att mildra den utsatthet som många kulturarbetare befinner sig i, att det ger en liten skjuts framåt och göra att man orkar vara kvar i kulturlivet. Kulturutövarna och kulturen är viktiga för staden, säger Myriam Mazzoni.