Dammråttan, Pelikandammen, Rofyllnaden och Självfallet är fyra av sammanlagt 250 inkomna förslag på vad den nya dammen ovanför Säldammen ska heta. 148 personer skickade in förslag till Park- och naturförvaltningens namntävling som avslutades på torsdagen.

Flera av dem som skickat in förslag har också skickat in små anekdoter om Slottsskogen.

Dikter och akvarell

– Det är väldigt roligt att många äldre velat dela med sig av sina upplevelser från Slottsskogen för länge sedan. Vi kommer nog att använda anekdoterna i olika sammanhang framöver,
berättar Mia Manfredsson på park- och naturförvaltningen.

”Mitt förslag är Lidendammen” skriver till exempel Leif H. Nilsson, och berättar vidare:

”I min barndom på 20- och 30-talen åktes det kälke i Stora Lia, det vill säga backen hette och bör heta Stora Liden. Vi åkte böna och bobbar, de senare med upp till fyra-fem mans besättning på isen utför backen ner förbi Stora dammen. Åkandet förbjöds i mitten av 30-talet efter ett par rätt svåra olyckor…”

5958.jpgEn del har skrivit dikter och någon har också skickat med en liten akvarell.

Dop i slutet av september

– Man har verkligen jobbat med det här! Det har kommit in lite smått och gott, många på fina små vykort. Jag har en tjock lunta här, säger Mia Manfredsson och nämner ytterligare några namnförslag, som Övre Dammen, Slottsdammen, Överflödet, Forsdammen, Högdraget, Sälfallet, Toppdammen, Säl-skaps dammen.

Efter sommaren kommer alla inlämnade förslag att presenteras för en jury som väljer ut fem förslag.

Dessa ska granskas vidare för att undvika namn som redan finns eller som kan förväxlas med annat namn.

Sedan utser juryn ett av de fem förslagen till vinnare. Vilket det blir offentliggörs i september och juryns beslut kan inte överklagas.

Hur dopet ska gå till är inte helt klart ännu, mer än att det troligen kommer att äga rum i slutet av september.

– Och det kommer förstås att bli festligheter runt detta, säger Mia Manfredsson.

Fotnot:
I juryn ingår park- och naturnämndens ordförande Carl-Axel Silow och dess vice ordförande Rocio Fernández, namn- beredningens ordförande Jörgen Linder, Slottsskogens chef Reinhardt Ziegler och författaren Viveca Lärn.