Nästa år får 43 olika teatrar, föreningar och annan verksamhet inom kulturlivet i Göteborg dela på sammanlagt drygt 30 miljoner kronor i bidrag. Det beslutade kulturnämnden i Göteborg på torsdagen.

Mest bidrag får Göteborgsmusiken med 4,77 miljoner kronor under 2004. Bland teatrarna får Angeredsteatern mest, fyra miljoner kronor under första halvåret. Bland de fria teatrar som får mest finns Teater Bhopa, Teater Uno och Masthuggsteatern.

Inom dans får föreningen Atalante 700.000 kronor och på musikområdet får föreningen Jazz i Göteborg lika mycket. Inom bildkonst beviljas Konstnärernas Kollektivverkstad och Kulturprojekt Röda Sten med 650.000 kronor vardera.

Andra stora bidragstagare är Göteborg Film Festival med två miljoner kronor, Göteborgs Maritima Centrum med 2,5 miljoner kronor. En miljon kronor vardera går till stiftelsen Emigranternas Hus och Göteborgs internationella orgelakademi.