300 skolbarn i Hammarkullen får en gratis bok på tisdag. Då är det tipspromenad för alla barn i årskurs 3-5 i området och belöningen blir en egen bok som de får ta med hem.

Frågorna på tipspromenaden handlar om böcker och sagofigurer, men någon tävling är det inte tal om.

– Alla barn får en bokgåva efteråt. Vi har köpt in åtta olika titlar som passar barnens åldrar, säger Helén Leden Nilsson, chef för Folkets Hus Bibliotek i Hammarkullen, som arrangerar bokpromenaden tills

Vill stimulera barnens läslust

Bokpromenaden är en del i det pågående projektet Läslust i Hammarkullen som vill stimulera barnens lust att läsa böcker. Liknande promenader genomförs även för de andra årskurserna i Hammarkullens fyra skolor: Nytorps-, Bredfjäll-, Hammarkull- och Röseredsskolan.

Detta är femte gången bokpromenader genomförs i Hammarkullen.

Biblioteket i Hammarkullen drivs på entreprenad av Folkets Hus i Hammarkullen på uppdrag av Göteborgs Stad