Klartecken i kulturnämnden. Verksamheten i Stadsbibliotekets prisbelönta och välbesökta filial 300 m2 på Södra Hamngatan får fortsätta hela 2014. Det beslutade kulturnämnden på torsdagskvällen.

Beslutet ger kulturnämnden mer tid att fundera på en permanent lösning. Det är i dagsläget inte säkert att hyreskontraktet kan förlängas när tiden löpt ut i slutet av nästa år.

Att förlänga öppethållandet kommer att kosta 2,1 miljoner.