Klassiker på 30 språk. Som första bibliotek i Sverige kan Göteborgs stadsbibliotek nu erbjuda möjligheten att ladda ner över 36 000 e-böcker. Knappt hundra av dem är på svenska – och du kan behålla dem så länge du vill.

Project Gutenberg är en amerikansk satsning som introducerades på 1970-talet med målet att göra böcker tillgängliga digitalt. I takt med att böcker runt om i världen digitaliserats har arkivets katalog på senare år vuxit kraftigt.

Nära 100 titlar av svenska författare
– Det tog tid att ta in katalogposter för över 36 000 böcker, men sedan förra veckan går det att söka dem via vår katalog, säger Siska Humlesjö som är bibliotekarie på stadsbiblioteket.

Bland de många titlarna är flertalet på engelska men totalt finns cirka 30 språk representerade. På svenska hittar man närmare hundra titlar av författare som Carl Jonas Love Almqvist, Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Verner von Heidenstam, Viktor Rydberg och August Strindberg.

Den klassiska inriktningen har sin förklaring:

– När en författare varit död i 70 år finns det inte längre någon upphovsrätt kvar – det är först då böckerna kan hamna i den här databas-samlingen, säger Siska Humlesjö. Har boken översatts från originalspråket måste även översättaren ha varit död i 70 år för att boken ska kunna göras tillgänglig via Project Gutenberg.

Går också att skriva ut
Skönlitterära böcker dominerar kraftigt, men i det ständigt växande arkivet finns även andra sorters böcker. Och vad klassikerna beträffar kommer de hädanefter sällan att bli svåra att komma åt:

– När våra 30 kopior av Mörkrets hjärta på engelska är utlånade känns det roligt att nu kunna erbjuda en e-bok som låntagaren kan behålla hur länge som helst – och till och med skriva ut om han eller hon vill, säger Siska Humlesjö.

E-böckerna är sökbara via bibliotekskatalogen Gotlib och kan hittas på länken längst ner i den här artikeln.

Låntagaren väljer själv filformat för nedladdningen – men arkivet är helt uppbyggt på avskrift av böcker och omfattar alltså inte ljudböcker. Man kan läsa antingen direkt på datorns skärm eller på en läsplatta som iPad – man väljer det filformat som passar beroende på hur man vill ta till sig texten.