Kulturnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde om stöd till olika kulturorganisationer på sammanlagt nästan 39 miljoner kronor under 2009. Stödet ges till kulturutövare som "med hög kvalitet bedriver en verksamhet som är angelägen för Göteborgs och dess kulturliv".

– Det är en liten ökning jämfört med i år. En uppräkning med ungefär 2,5 procent, säger Bibbi Wopenka, informationschef på kulturförvaltningen.

Så här fördelar sig kulturstödet 2009:

Teater: Teater UNO: 750.000 kronor, Masthuggsteatern: 800.000 kronor, Teater Trixter: 650.000 kronor, Dockteatern Sesam: 650.000 kronor, Teater Jaguar: 500.000 kronor, Teater Tamauer: 500.000 kronor, Teater Kurage: 350.000 kronor, Aktör: 500.000 kronor, Buratinoteatern: 200.000 kronor, Cinnober: 500.000 kronor. Summa teaterstöd: 5.400.000 kronor.

Dans: E=MC2 Danskonst: 430.000 kronor, DAB + 24 kvadrat: 200.000 kronor, Eva Ingemarsson Dansproduktion: 250.000 kronor. Föreningen Atalante: 860.000 kronor, Art of Spectra: 250.000 kronor, Dansbyrån: 125.000 kronor. Summa dansstöd: 2.115.000 kronor

Musik: Levande Musik: 100.000 kronor, Föreningen Jazz i Gbg 850.000 kronor, Föreningen Folkmusikcaféet: 100.000 kronor, Sällskapet Visans Vänner: 70.000 kronor, Musikens Hus: 450.000 kronor. Kulturhuset Oceanen: 150.000 kronor, Kulturföreningen Bunkern: 60.000 kronor, Göteborgs kammarmusikförening: 85.000 kronor, Göteborg Baroque: 175.000 kronor, Bwana Club: 300.000 kronor.
Summa musikstöd: 2.340.000 kronor

Bildkonst och film: Konstnärernas kollektivverkstad: 775.000 kronor, Göteborgs Konstförening: 75.000 kronor, Göteborgs konstnärsklubb: 150.000 kronor, Galleri 54: 250.000 kronor, 300m3 Art Space: 150.000 kronor, Lerverk: 225.000 kronor, Sintra konsthantverksgrupp: 175.000 kronor, Galleri Cosmopolitan: 150.000 kronor, Konstepidemin 940.000 kronor, Kulturprojekt Röda Sten: 835.000 kronor, Galleri Box: 200.000 kronor, Folkets Bio: 700.000 kronor. Summa bildkonst och film: 4.625.000 kronor

Därmed blir kommunens totala stöd till det fria kulturlivet 14,48 miljoner kronor. För några av mottagarna beslutade nämnden också att dela ut samma summa i stöd 2010.

Men kulturnämnden beslutade också om ett antal specialdestinerade bidrag. Totalt 24,37 miljoner kommer att fördelas enligt följande:

Göteborg Wind Orchestra: 5.775.000 kronor, Göteborgs Remfabrik: 750 000 kronor, Angereds Teater: 7.800.000 kronor, Maritiman: 3.500.000 kronor, Stiftelsen Emigranternas hus: 1.500.000 kronor, Göteborgs internationella orgelakademi: 750.000 kronor, Karnevalskommittén Ham-Sam: 1.000.000 kronor, Göteborg International Film Festival: 2.500.000 kronor, Nyinrättat biografstöd: 800.000 kronor.

Totalt har nämnden fått in ansökningar från 38 organisationer om sammanlagt drygt 22 miljoner kronor i stöd.

Utöver dessa har även Larssons & Adas teater, Allikateatern, Göteborgs Dramatiska teater, Crowd Company och Galleri A50 ansökt om stöd på totalt lite över två miljoner kronor. De fick alla med hänvisning till den utredning som pågår om bidragsgivningen till det fria kulturlivet. Den ska redovisas i början av 2009.