20 meter långa stockar. Ett välbevarat 400-årigt fynd har gjorts av arkeologer i samband med ett bostadsprojekt vid Järntorget och kastar nytt ljus över Göteborgs tidiga historia. De enorma och välbevarade stockar som grävdes fram är delar av Göteborgs äldsta befästning. En arkeologisk rapport av fynden kommer framöver.

Stadsmuseets arkeologer som gjort utgrävningarna vid kvarteret Röda Bryggan trodde att de skulle hitta lera och delar av Göteborgs gamla bastion. Men det blev något annat – enorma timmer från 1600-talet.

– Det visade sig att vi befann oss på en annan plats än vad vi först trott – och att timret i själva verket utgjorde delar Göteborgs allra äldsta, yttre befästningar. Det är det tidigaste Göteborg vi talar om och att det var så intakt var väldigt oväntat, säger Tom Wennberg, en av arkeologerna som arbetat med utgrävningen under sommaren och hösten och nu jobbar med att sammanställa resultatet.

Timret ska analyseras

Fyndet ger inte bara ny förståelse av hur en av Göteborgs tidigaste ingångar såg ut, utan också en bra bild av vilka resurser som lades ner på att bygga stadens yttre försvar.

– Stockar som är 20 meter långa och 60 centimeter i basen, det är ju träd som inte finns i dag. Då är det ändå bara en tumnagel av hela försvaret av staden. Resursinvesteringen man gjorde är helt enormt. Detta har varit statens projekt och det visar hur viktigt Göteborg och dess handel var att försvara, säger Tom Wennberg.

Nu görs analyser av timret och miljöarkeologiska analyser av vallgraven för att visualisera hur platsen såg ut på 1600-talet. Resultaten kommer att presenteras i en arkeologisk rapport.

Foto: Johan Thörnqvist, Göteborgs stadsmuseum