Informationsarbetet i Göteborgs alla skolor inför höstens stora fritidsvaneundersökning - Frivan 2002 - startar nu. Det är tredje gången som undersökningen genomförs och i år finns också alla gymnasieungdomar med. Den omfattande enkäten ligger till grund för kommunens satsning på barn- och ungdomsaktiviteter.

– Den visar på mycket man inte känner till. Till exempel tjejers intresse för motorsport som man trott bara varit intressant för killar, säger Eva Stockfelt som arbetar med undersökningen.

Ett annat exempel är från Angered. Föreningen för kampsporten Budo vände sig till killar på högstadiet. Men undersökningen FriVan visade att det i själva verket var tjejer som var mest intresserade av Budo.

Skapas nya aktiviteter

De grupp som är mest intressant är de ungdomar som inte redan är aktiva och medlemmar i föreningar. Deras svar i tidigare undersökningar har lett till att det lokalt i Göteborg har startats allt från rollspelsföreningar till kurser i datorer och musik.

Ungdomssatsningen i Göteborg på ungdomar mellan 16 och 20 år har haft FriVan som beslutsunderlag säger Eva Stockfelt.

För kommun och föreningar

Resultaten från undersökningen används både av kommunens för att planera fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar och av de ideella föreningarna i Göteborg som också får veta vad ungdomarna är intresserade av.

Resultatet finns på Internet och kan kontinuerligt användas av kommunen och föreningarna i Göteborg för planering av nya föreningar och aktiviteter ute i stadsdelarna.

Över 50.000 får enkäten

Totalt kommer 50.395 ungdomar i Göteborg att delta i årets undersökning. Det är idrotts- och föreningsförvaltning tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen som ansvarar för genomförandet av Frivan.

För varje skolenhet och stadsdel finns det minst en kontaktperson som informerar ledning och lärare om det praktiska genomförandet. Enkäterna finns i skolorna under tre veckor i november, vecka 45 – 47 och fylls i under en lektionstimme.

De nya resultaten kommer att finnas på Internet i januari 2003.