Vad är bra och vad fattas i Göteborgs kulturliv? Det var några av de frågor som kulturförvaltningen sökte svar på genom en webbenkät via hemsidan. Av de 500 som svarade var de flesta nöjda. Men det som saknades var allt från kulturhus till dansbana.

”Ett rikt utbud och många eldsjälar.” ”Konserthuset är en pärla.” ”Jag saknar en operett-teater”. Det är några av de olika kommentarer som har kommit in genom kulturförvaltningens nyligen avslutade webbenkät om Göteborg som kulturstad.

Kulturhus efterlyses

Det omfattande materialet är än så länge obearbetat, men Nils Tengdahl, som är projektledare på kulturförvaltningen säger att det redan går att se vissa tendenser i svaren.

− Det är många som efterlyser kulturhus av olika slag och många tycker att det är intressant med bibliotek, säger han.

Andra saker som några av dem som svarade önskade sig var en grafittivägg, satsningar på gatuteater, mer spännande arkitektur och ett eget museum för den lokala industrin.

Dialog med göteborgarna

När materialet är färdigbearbetat hoppas Nils Tengdahl på att kunna presentera en bild av hur göteborgarna ser på stadens kulturliv. Analysen kommer att resultera i en rapport som även ska fungera som underlag för den pågående revideringen av stadens kulturpolitiska strategi.

− Det är en del av syftet, men det handlar också om att inleda en dialog med göteborgarna. Ge folk en chans att säga vad det tycker och tänker om kulturlivet, säger han.

Materialet ska kompletteras

Av de 500 som svarade på enkäten var fler kvinnor än män och åldersfördelningen var relativt jämn, med något färre från den allra yngsta och även den allra äldsta åldersgruppen.

− Vi ska komplettera materialet genom att dels intervjua ungdomar, dels stå på Frölunda torg för att intervjua äldre som kanske inte är så kulturvana, säger Nils Tengdahl.

En rapport innehållande den färdiga analysen planeras vara färdig i början av 2011.