Halloween alltmer populärt. Trots rivningar och byggstök gick Liseberg med större vinst under 2019 än året dessförinnan. Parken satsningar på jul och halloween har också varit framgångsrika, vilket innebär att Liseberg i allt högre grad är att betrakta som en helårsverksamhet.

– Halloweens framgångar de senaste åren visar att vår idé om att gästerna attraheras av nya koncept, säsonger och attraktioner håller. Det skapar en stabilitet för affären och gör Liseberg mindre väderberoende, säger Lisebergs vd Andreas Andersen.

Under 2019 omsatte Lisebergskoncernens verksamhet 1257 miljoner kronor, varav 91 miljoner kronor var vinst – en ökning jämfört med 2018 då vinsten var 75 miljoner kronor. En orsak till det positiva ekonomiska resultatet är att omsättningen per gäst ökar – varje besökare gjorde alltså av med mer pengar i parken under 2019.

Utöver överskottet från verksamheten har Liseberg också fått ersättning från Trafikverket för de byggnader som rivits i samband med bygget av Västlänken, gör att 2019 års resultat med tillägg för extraordinära poster blir 199 miljoner kronor.

– Lisebergs ekonomiska fundament starkt och vi står väl rustade inför de stora investeringar som väntar de kommande åren, säger Andreas Andersen.