Ny app för tillgänglig fritid. Nu finns en ny app för en aktiv fritid för alla. Det är ideella föreningen Passalen som står bakom den nya tjänsten Göra.nu.- Jag tror att vi måste hjälpas åt för att världen ska bli mer tillgänglig, säger Ia Kjellsdotter på Passalen

Under Leva och Fungera-mässan passade den ideella föreningen Passalen på att lansera sin nya app, Göra.nu. Det är en app som ska underlätta för personer med (eller utan) funktionsvariationer att hitta intressanta aktiviteter och där arrangören får hjälp med att berätta om tillgängligheten.

– När man lägger upp en aktivitet får man välja mellan ett antal olika punkter som vi vet är viktiga för personer med funktionsvariationer. Det kan vara hur det ser ut med trappor och ramper, var färdtjänsten kan stanna eller hur toaletterna är. När användare klickar i att man vill komma på en aktivitet, får arrangören besked om det så kan de, om det behövs, bistå med lite extra hjälp, berättar Ia Kjellsdotter.

En brygga mellan människor
Ia konstaterar att det i samhället i dag finns många personer som av olika skäl hamnar utanför och drar sig från att delta i de offentliga arrangemang eller aktiviteter som ständigt pågår.

– Det ordinarie utbudet är otillgängligt, men jag tror inte att det beror på att arrangörerna inte vill välkomna alla utan att olika grupper i samhället har svårt att nå varandra och hjälpas åt för att hitta en lösning för att skapa tillgänglighet. Vi vet att den fysiska tillgängligheten har brister, och den kanske aldrig kan bli hundra procent. Men om vi hjälps åt tror jag att tillgängligheten kan öka oerhört mycket bara genom att vi vill hitta lösningar tillsammans.

Hoppas arrangörerna ställer upp
Genom appen Göra.nu hoppas Ia att man kan skapa en brygga mellan dem som känner sig utanför samhället och de som arrangerar aktiviteter i det offentliga rummet.

– Som arrangör måste man gå till appen och lägga in sin aktivitet manuellt, men vi har tagit tid och det tar ungefär två minuter. Jag vill uppmana alla som gör arrangemang att ge lite av sin tid och lägga in sina aktiviteter i appen. Bara det är ett sätt att öka tillgängligheten och öppna dörren för en stor målgrupp som är intresserade av en aktiv fritid.