Målet ett medmänskligt samhälle. Generationsmötesdagen på Världskulturmuseet har fått stort gensvar. Över 300 människor i olika åldrar har anmält sig till heldagskonferensen den 10 november. Dagen kommer att bjuda på sång, dans, teater och panelsamtal.

Stadsdel Centrum i Göteborgs Stad står som värd för höstens generationsmötesdag.

Syftet med projektet är att minska avståndet mellan unga och äldre för att skapa ett mer medmänskligt och bättre samhälle.

Satsningen ska bidra till berikande och ömsesidiga möten mellan generationer. Mer än 300 personer har anmält sig till generationsmötesdagen. Zsolt Szanto är projektledare och han är glatt överraskad över responsen.

– Det är jättekul att så många har visat intresse och det är fantastiskt roligt att mötesdagen har fått ett så stort gensvar, säger han.

Sedan 2012 ingår stadsdelen i satsningen ”Kultur utan gränser” som delvis finansieras av Statens Kulturråd. I Centrum pågår ett 30-tal olika verksamheter med inriktning på att generationer möts.

– Vi gör inte bara roliga jippon utan vi vill att det här ska användas i skolor, förskolor, äldreboende och mötesplatser för äldre, förklarar han.

Generationsmötets program
På heldagskonferensen på Världskulturmuseet den 10 november redogör professorer och doktorander för den senaste forskningen, bland annat hur avståndet mellan generationer kan minska. Dessutom blir det föreläsningar, panelsamtal och utställningar.

Vidare blir det sång, dans och teater. Generationsteatern uppträder med föreställningen B ortom normen – eller kära nån! Vad ska folk tro. Teatergruppen består av skådespelare mellan 25 och 85 år.

Över 300 personer har anmält sig, allt från barn i femte klass till seniorer. Många av deltagarna medverkar i stadsdelen Centrums generationsmötesverksamheter.
Konferensen lockar även yrkesfolk inom skola, förskola, äldreomsorg samt kultur och fritid.