Social resursförvaltning tar över från årsskiftet. Allégården, aktivitetshuset för pensionärer i Göteborg, får från 1 januari en ny huvudman. Då tar social resursförvaltning över efter stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné, men det innebär inga förändringar i verksamheten.

– Allégården är ett fantastiskt hus, fullt av liv och en fantastisk verksamhet, säger Maria-Rosa Johansson, tillförordnad enhetschef på social resursförvaltning.

En tillgång för hela staden
Verksamheten i huset drivs idag av Allégårdens pensionärsförening, på uppdrag av stadsdelsförvaltningenMajorna-Linné, bland annat mängder av kurser i allt från snickeri och keramik till gymnastik och iPad-kunskap. Hit kommer 300-400 pensionärer per dag, vilket gör Allégården till Göteborgs största träffpunkt för seniorer.

Huset är öppet för folk från alla stadsdelar och alltså en tillgång för hela staden. I budgeten för 2014 har Allégården därför lyfts över från Majorna-Linné till social resursförvaltning och dess verksamhetsområde Integration och funktionsstöd.

– Nu håller vi på och förbereder övergången till oss. Exakt vad som kommer att hända längre fram vet jag inte ännu, säger Maria-Rosa Johansson.

Fritidsgård för unga på kvällstid
– Men vi jobbar med ständiga förbättringar i vår organisation och det kommer säkert att bli förbättringar i Allégårdens verksamhet också.

I källaren är det på kvällstid fritidsgård för ungdomar från Majorna-Linné. Även den verksamheten kommer att fortsätta efter årsskiftet.

Allégården ligger På Södra Allégatan i Haga och är byggnadsminne sedan 2011. Tidigare har det hetat Hagahuset och Dicksonska folkbiblioteket. Det var Nordens första folkbibliotek när det öppnade 1897 efter en donation från grosshandlaren och kommunpolitikern James Robertson Dickson.