Dicksonska Folkbiblioteket, Södra Allégatan 4, vid förra sekelskiftet. Foto: Stadsarkivet

Unik byggnad skyddas för framtiden. Dicksonska folkbiblioteket i Haga, idag mest känt som Allégården, har av Länsstyrelsen i Västra Götaland förklarats som byggnadsminne. Byggnaden från 1897 är en av Göteborgs mest framträdande karaktärsbyggnader och har stora värden både vad gäller arkitekturen och kulturhistoriskt, lyder motiveringen.

I sin motivering till beslutet anser Länsstyrelsen att byggnaden har både ett social- och kulturhistoriskt värde. Den har även stora arkitektur- och byggnadshistoriska värden genom de tidstypiska stilinfluenserna med gedigna och välarbetade material. Byggnaden är en av Göteborgs mest framträdande karaktärsbyggnader som ritats av arkitekten Hans Hedlund.

Rikt på historia
1897 invigdes Dicksonska biblioteket som Skandinaviens första folkbibliotek. Under hela 70 år var det huvudbibliotek.1967 flyttades den verksamheten till Stadsbiblioteket vid Götaplatsen.

Socialförvaltningen övertog huset och drev det som allaktivitetshus för ungdomar.

1970 öppnade det så kallade Hagahuset med plats för musik, hantverk och teater. Det blev ett centrum för den progressiva musikrörelsen i Göteborg. Efter stängning av huset avlöste ockupationerna varandra och 1972 stormades huset av Polisen.

Sedan 1973 är huset känt som Allégården och är aktivitetshus för pensionärer och fritidsgård för ungdomar.