På Allégården, som är ett aktivitetshus för pensionärer, invigdes på torsdagen ett nytt mediarum. Stadsdelsnämndens ordförande Ethel Sjöberg höll ett litet invigningstal, i vilket hon bland annat berättade att hon som barn ofta besökte huset eftersom det då var bibliotek.

Det nya mediarummet följer alltså upp en gammal tradition, och dagen till ära serverades cybertårta i Allégårdens café.

I pensionärernas mediarum, som fungerar som en filial till Linnéstadens bibliotek, finns ett mindre bokbestånd som byts ut med några veckors mellanrum samt en del informationsmaterial.

Tillgång till Internet

Dessutom finns det två datorer som kan användas för att skriva texter i ordbehandlingsprogram, skriva och skicka e-post och använda Internet.

Det ska gå att få lite hjälp av personalen med datoranvändandet och kanske blir det någon Internet-kurs. Till att börja med har mediarummet öppet på eftermiddagarna tisdag till torsdag.

Mediarummet har utformats i samarbete mellan äldreomsorgens enhet för kultur- och fritidsverksamhet och Linnéstadens bibliotek.

Lånekort krävs

Den som inte redan har ett vanligt lånekort måste skaffa det på biblioteket, men sedan går det bra att låna böcker och lämna beställningar på önskade titlar.

Huset på Södra Allégatan i Haga byggdes 1897, som Skandinaviens första folkbibliotek, och det var först 1967 som det flyttade till huvudbiblioteket på Götaplatsen. Allégården har varit pensionärernas hus sedan 1972.

För mer information om pensionärernas mediarum, kontakta enhetschef Ann-Christin Strängberg, telefon 365 80 65, ann-christin.strangberg@linnestaden.goteborg.se.