Dicksonska folkbiblioteket i Haga, idag mest känt som Allégården, var Skandinaviens första folkbibliotek när det invigdes 1897. Nu bör det skyddas som byggnadsminne, bland annat för sin stora betydelse för Hagamiljön som helhet.

Idén till en byggnadsminnesförklaring av det vackra och tidvis omstridda huset kommer från länsstyrelsen som också ska ta det slutgiltiga beslutet. Kommunstyrelsen instämde på onsdagen, sedan byggnadsnämnden och fastighetsägaren Higabgruppen ställt sig positiva.

En av Göteborgs karaktärsbyggnader

Under hela 70 år var Dicksonska folkbiblioteket vid Södra Allégatan Göteborgs huvudbibliotek, först 1967 flyttades verksamheten till Stadsbiblioteket vid Götaplatsen.

Huset anses ha stora arkitektur- och byggnadshistoriska värden och är en av Göteborgs karaktärsbyggnader som ritats av arkitekten Hans Hedlund. Byggnadens påkostade utformning visar vilken särställning ett bibliotek gavs på den tiden.

Polisen stormade 1972

Huset har haft många namn, idag heter det Allégården och är aktivitetshus för pensionärer och fritidsgård för ungdomar.

På 70–talet hette det Hagahuset, var ett allaktivitetshus och centrum för den progressiva musikrörelsen i Göteborg. Efter motsättningar mellan politiker som ville stänga huset, ockuperades Hagahuset flera gånger av ungdomar. Striden slutade med att polisen stormade huset i november 1972.

De scenerna var viktiga inslag i Peter Birros TV-serie Upp till kamp och huset har också varit hemvist för Maria Lundqvists förvirrade TV-bibliotekarie Sally.