"Vacker och värdefull byggnad". Byggnadsminnesförklarade Dicksonska folkbiblioteket i Haga, numera känt som allaktivitetshuset Allégården, ska renoveras i vinter. Kommunala fastighetsförvaltaren Higab kommer att återställa fasaden, fönster, tak och dekorer enligt originalritningarna från 1890-talet.

– Allégården är ett av våra 31 byggnadsminnen och är en viktig del av Göteborgs historia. Därför känns det roligt och spännande att vi nu har möjlighet att återskapa delar av husets ursprungliga utseende samtidigt som vi underhåller det för framtiden, säger Siman Jasim, chef underhåll och lokalanpassningsprojekt på Higab.

I huset har Higab tidigare hittat arkitekten Hans Hedlunds originalritningar från 1895. Med hjälp av dessa ska man nu tillsammans med en stenkonservator återskapa de ursprungliga al frescomålningar på fasaderna mot Södra Allégatan och Kaponjärgatan, liksom kalkstensdekorer och andra detaljer.

”Detaljer som gör skillnad”
Arbetet ska göras med traditionella material och metoder i samråd med byggnadsantikvarie så att fasaderna får rätt utseende. Det handlar till exempel om val av natursten, tegelstenar och rätt kulör på bruket i fogarna mellan stenarna.

– Det är sådana detaljer som gör skillnad i det slutgiltiga resultatet i en så vacker och värdefull byggnad som Allégården. När arbetet är klart har vi ett hus med en förstärkt historia som står rustat för många år till, säger Siman Jasim.

Det gamla skiffertaket, fönstren och de ursprungliga smidesgallren ska också renoveras och dörrar som tillkommit på senare år byts mot dörrar i trä som liknar de ursprungliga från 1890-talet.

Verksamheten i huset kommer att pågå som vanligt under tiden som arbetena pågår. Projektet beräknas vara klart i april nästa år.