I princip alla större museer i Göteborg ökade sina besökssiffror under 2008, troligen mycket tack vare systemet med en årsbiljett för 40 kronor som gäller på fem museer. Allra gladast är man på designmuseet Röhsska, som ökade antalet besök med 32 procent jämfört med året innan.

Enda museet som uppvisar minskande siffror är Konstmuseet vid Götaplatsen, som minskade till 143.272 besökare jämfört med drygt 170.000 året innan.

– Men med tanke på att museet till största delen var stängt under våren för ombyggnad så är det ändå fantastiskt bra besökssiffra, säger Bibbi Wopenka på kulturförvaltningen.

Alla fem över 100.000 besökare

Alla de övriga stora museerna tog emot fler besökare än året innan. Allra flest, 161.628, kom till Stadsmuseet, följt av Naturhistoriska som gästades av 116.847 intresserade.

Sjöfartsmuseet Akvariet vid Stigbergstorget fortsatte sin spikrakt positiva trend från de senaste åren och ökade 2008 med ytterligare nästan elva procent, till över 110.000 besökare.

Nästan lika många, 108.859 besökare, hade Röhsska museet, vilket innebar en ökning med remarkabla 32 procent jämfört med 2007. Dessutom var man det museum som lockade flest återbesökare förra året.

Besökarna blir experter

– Det är ett resultat av det förändringsarbete som vi genomfört de senaste två åren. Dels har vi fler utställningar, som oftare handlar visar nutida design, men framförallt handlar det om en ny attityd. Istället för att vara lite ”von oben” och veta bäst så ställer vi frågan till publiken: Vad tycker du om det här? Är det här snyggt? Och eftersom det är lättare för amatörer att tycka något om samtida design som de känner igen så tror jag att fler tycker det är kul, säger Röhsskas chef Ted Hesselbom.

Samtidigt har det i spåren av den nya inriktningen kommit viss kritik.

– Några har väl tyckt att det är populism, men skit samma, känner jag! Vårt uppdrag är att locka fler människor hit och få dem att reflektera över mode, design och konstslöjd, och det har vi lyckats med. Sedan ska vi definitivt fördjupa oss i vårt samarbete med forskare och experter, men det behöver vi inte nödvändigtvis ställa ut, säger Ted Hesselbom.

Billiga spontanbesök

En stor del av förklaringen till varför i princip alla museerna ökade sina besökssiffror tros vara årskortet för 40 kronor som gäller gemensamt för alla de fem stora museerna, och att barn och ungdomar upp till 25 år har fri entré.

– Det är ju faktiskt otroligt billigt och förmånligt! Det gör ju att familjer som är ute och går på stan utan vidare kan gå in på ett museum och strosa om det börjar regnar, och få ta del av utställningar som de inte visste fanns. Det är ju så det ska vara, säger Sture Myhrén på Naturhistoriska museet.