Var fjärde besökare kom till Stadsbiblioteket den digitala vägen förra året. Trenden med över 50.000 fler besökare per år på webbplatsen håller i sig, men antalet fysiska besökare minskar ännu mer. En utökad programverksamhet ska förhoppningsvis locka nya grupper till biblioteket i framtiden.

Nära 400.000 besökare var inne på Stadsbibliotekets hemsida förra året, en ökning med över 15 procent jämfört med 2005 och ett tydligt tecken på att människors vanor är på god väg att förändras.

– Det är helt uppenbart att webben är en viktig tillgång för göteborgarna när de vill uträtta sina ärenden på biblioteket, säger Stadsbibliotekets chef Christina Persson.

Omlånen ökar

Framförallt handlar det om reservation och omlån av böcker som folk hellre gör ifrån datorn än genom att ta sig till biblioteket ”på riktigt”.

– Det är en internationell trend på biblioteken att folk lånar om böckerna mycket mer än tidigare nu när de kan göra det via webben. Och det är naturligtvis bara bra att böckerna används, säger Christina Persson.

Andra populära tjänster på nätet, inte minst bland skolelever, är möjligheten att chatta med en bibliotekarie eller att lämna kommentarer och recensioner på böcker man har lånat och läst.

Den senare tjänsten förbättras från och med torsdagen, från att tidigare ha varit ansluten till en nationell ”biblioteks-chatt” till att bli lokal, så att man chattar direkt med personal på Stadsbiblioteket.

Rekordstor programverksamhet

Hemsidan fyller också en viktig funktion att informera om bibliotekets många programverksamheter. 2006 fanns rekordmånga punkter på programmet, 316 stycken, alltifrån rim och ramsor för bebisar till poesiuppläsning av etablerade författare.

– Programverksamheten är väldigt viktig för vår profil gentemot allmänheten och vi kommer att satsa ytterligare på den för att locka hit fler fysiska besökare, säger Christina Persson.

Faktum är att Stadsbiblioteket tappade över 75.000 besökare till huset vid Götaplatsen förra året.

– Det är vi naturligtvis inte nöjda med, även om vi fortfarande är Göteborgs mest besökta hus med över 1,1 miljoner personer som passerar grindarna.

– Men det är en trend vi gärna vill bryta genom att bredda målgruppen, satsa mer på digitala medier och andra språk än svenska. Den nya tjänsten Boka en bibliotekarie har redan blivit mycket populär, säger Christina Persson.