Internationella bokbussen i Göteborg är en framgång. Sedan projektstarten i april 2007 har utlånen ökat med åtta procent och projektet är nu permanentat."Vi är väldigt glada över resultatet och ser att vi särskilt har nått många barn och unga genom satsningen", säger bibliotekarie Mirjam Önner.

Nu planerar man för fler besök av Internationella bokbussen i områden med stor andel invånare med annat modersmål än svenska. Idag är två förmiddagar i veckan vikta åt förskolor och förhoppningen är att bokbussen ska vara på förskolor alla förmiddagar i veckan.

Populärt i Gårdsten

En av de nya ställen som bokbussen besöker är Gårdsten centrum. Dit kommer det nu varje vecka cirka 20 personer för att låna böcker från den Internationella bokbussen.

– I början kom det ingen, men efter att jag hade gått runt med flygblad och informerat har det blivit väldigt välbesökt, säger Mirjam Önner.

Det speciella med den Internationella bokbussen är att den kan erbjuda böcker på många andra språk än svenska. Många har efterfrågat böcker på bland annat arabiska, persiska och somaliska.

Önskade fackböcker på sitt eget språk

Utgångspunkten är en undersökning som presenterades för ett år sedan, Mer nytta än nöje, där man intervjuat invånare om vad de ville ha ut av biblioteken som är den kulturform som når flest invandrare.

– Det visade sig att man önskade fackböcker på sina språk till exempel kokböcker, lexikon och språkkurser. Praktiska böcker att använda i vardagslivet, säger hon.

Alfons på fem språk

Men det är bland barn och unga som internationella bokbussen har fått störst genomslag.

– Vi erbjuder till exempel Alfons Åberg på flera olika språk, men har även många böcker från andra länder på originalspråk.

Mirjam Önner berättar att det ofta är barnen som upptäcker att det finns böcker på till exempel somaliska och sedan lånar dessa till föräldrarna.

– Vi har gjort otroligt många lånekort under förra året, säger hon.

Ska samarbeta med internationella skolan

Under våren kommer internatioella bokbussen att vara med på flera stadsdelsfestivaler. I samband med dessa kommer man även att ha musik och uppträdaden av estradpoeter och andra.

– En annan satsning vi gör nu är ett samarbete med internationella skolan i Gårdsten där vi ska integrera bokbussen i deras verksamhet.