Bra för folkhälsan visar ny studie. Hela 54 procent av de som lånar sport- och friluftsartiklar på Fritidsbanker rör sig mer. Det visar en nationell utvärderingen av verksamheten. På Fritidsbanken i Västra Frölunda har antalet utlån ökat stadigt för varje år sedan starten 2017.

Fritidsbanken fungerar ungefär som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsartiklar istället för böcker. Privatpersoner och föreningar skänker skridskor, hjälmar, pulkor och en andra artiklar som sedan lånas ut gratis.

Det är ett nationellt koncept med ursprung i Värmland och i Göteborg finns det en Fritidsbank i Slottsskogen, vid Plikta Parklek och en på Frölunda Torg.

Läs utvärderingen av Fritidsbanker på länken längst ner i artikeln.

Verksamheten i Frölunda är en av de största i landet och inne på sitt fjärde år.

– Fler och fler hittar hit hela tiden. Antalet besökare och utlån ökar stadigt varje år, säger Bengt Abrahamsson som arbetar med Fritidsbanken på stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo.

Mellan 2018 och 2019 ökade antalet utlån och besökare med 45 respektive 33 procent.

Många fördelar
Bengt Abrahamsson tror att ökningen beror på en större engagemang och medvetenhet om miljöförstörelsen och konsumtionens roll i den.

– Och Fritidsbanken har flera fördelar. Förutom att konceptet sparar på jordens resurser får fler människor möjlighet att utöva sporter som de annars kanske inte haft råd med, vilket får postiva konsekvenser för både hälsan och det sociala livet, säger han.

Fritidsbankernas samhällsnytta styrks i en ny studie från forskningsinstitutet RISE. Den bygger på enkäter och djupintervjuer på 75 fritidsbanker och med låntagare och personer som skänkt utrustning.

Resultaten visar att 54 procent av låntagarna anser att de rör sig mer som följd av att de lånat utrustning på Fritidsbanken. 42 procent tror att de inte hade testat på aktiviteten om de inte hade haft möjlighet att låna utrustningen.

En del av delningsekonomi
I omställning till ett mer hållbart samhälle har lösningar som Fritidsbaken blivit allt vanligare. Det är en form av delningsekonomi, det vill säga att du hyr, delar eller lånar saker istället för att äga dem. Fritidsbankerna i Frölunda och Slottsskogen är exempel på Göteborgs Stads arbete med delningsekonomi.

Men trots de många fördelarna och en ökning av utlån och besök är framtiden för Frölundas Fritidsbank inte säker. I dag är det stadsdelsförvaltningarna Askim Frölunda Högsbo och Västra Göteborg som står bakom verksamheten, tillsammans med Fokus Förening, Skandia fastigheter och stiftelsen Skandia idéer för livet.  I samband med att Göteborgs Stad går över till en ny organisation nästa år och stadsdelsförvaltningarna försvinner är det oklart hur det går med Fritidsbankerna.

– Det pågår en utredning just nu m hur det ska bli. Men vi hoppas och tror att vi har visat vilken bra satsning de är och att Fritidsbankerna får leva vidare, säger Bengt Abrahamsson.


Foto: Karin Kindblom