Antalet besökare fortsätter att öka på Göteborgs museer. Under förra året hade Göteborgs Stads museer åtta procent fler besök än året innan. Barn och ungdomar besökte museerna mer än vad kulturförvaltningen hoppats på under 2001. Det visar kulturnämndens årsrapport som presenterades på onsdagen.

Under 2001 hade de museer i Göteborg som kulturförvaltningen ansvarar för närmare 436.000 besökare. Motsvarande siffra året innan var 403.000 besökare, en ökning med åtta procent. 113.000 av besökarna var barn och ungdomar. Under 1999 hade museerna 358.000 besökare.

De museer som kulturförvaltningen ansvarar för är Röhsska museet, Stadsmuseet, Konsthallen, Konstmuseet och Sjöfartsmuseet.

Årsrapporten visar också att kulturnämnden gått plus med 772.000 kronor under 2001.