Stor tillströmning till Angered Arena. Samtidigt som Angered Arena öppnade i april 2013 startades en mottagning för personer som ordinerats FaR, fysisk aktivitet på recept. På mottagningen får de stöd och hjälp med att hitta rätt träningsform. Och intresset är stort – tillströmningen bara fortsätter att öka.

– Den som kommer till oss med ett recept på fysisk aktivitet erbjuds ett vägledande motiverande samtal. Sedan kan man välja att träna här eller på någon annan friskvårdsanläggning, säger Anna Fäldt, FaR-samordnare på Angered Arena.

Gym, vattenträning, dans och yoga
Redan från början har Angered Arena satsat på att erbjuda mångsidig träning till rabatterat pris för personer med FaR. Förutom gym och vattenträning kan man välja mellan olika gruppaktiviteter, bland annat cykling, dans och yoga.

Antalet personer som vänder sig till mottagningen har ökat stadigt.

– Bara sedan årsskiftet har uppemot trehundra personer kommit hit med FaR utskrivet, säger Anna Fäldt.

Träning som behandling
Fysisk aktivitet har effekt på en lång rad diagnoser. Det kan röra sig om allt från smärtproblem till diabetes, stroke och Parkinsons. Men också andra vanliga hälsoproblem som övervikt, högt blodtryck och depressioner.

FaR-mottagningen följer upp deltagarna under tre månader. Därefter erbjuds de vara med på en slutuppföljning då deltagarna utbyter erfarenheter och diskuterar det fortsatta träningsupplägget.

Mår bättre av att röra på sig
– Efter tre månader har de allra flesta ökat sin aktivitetsnivå och vi ser också en positiv utveckling när det gäller upplevd hälsa. Deltagarna säger själva att de mår mycket bättre, säger Anna Fäldt.

Fysisk aktivitet på recept kan skrivas ut av all legitimerad personal – läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, dietister och psykologer. Receptet kompletterar ofta medicinsk behandling, men kan ibland också fungera som alternativ till mediciner. Flera av Göteborgs Stads friskvårdsanläggningar erbjuder träning anpassad för personer med FaR.