Sjöfartsmuseets Svenska Amerika Linien-samling har utökats med två unika föremål från fartyget Kungsholms originalinteriör. En skulptur föreställande Venus samt en relief av fartyget har donerats av makarna Robert och Jean Hess, Virginia, USA

Venus-skulpturen är tillverkad i jakaranda och smyckade trapphallen i 1:a klass. Den skapades av skulptören Ansgar Almquist, 1889-1973, utbildad på Valand i Göteborg samt på École des Beaux Arts, Paris.

Föremålen skingrades till privatpersoner

Det andra föremålet, en modell i trärelief av Kungsholm, var ursprungligen placerad i 1:a klass entréhall. Tillverkaren är i dagsläget okänd.

Familjen Hess i USA har haft föremålen i sin ägo sedan andra världskriget. Kungsholm, byggt 1928, såldes då till amerikanska staten för att göras om till trupptransportfartyg. All originalinredning togs bort och föremålen skingrades till privatpersoner i USA och Sverige.

Hög service och smakfull lyx

De donerade föremålen kommer att visas ihop med resten av Svenska Amerika Linien-samlingen i ett läsrum på översta våningen som nu byggs om. Läsrummet kommer att formges med referenser till 1920- och 30-talets formspråk art déco, den stil som Kungsholm var inredd i.

Svenska Amerika Linien, SAL, grundades 1914 och är mest känt för sina atlantgående passagerarfartyg och jorden-runt kryssningar som erbjöd mycket hög service och smakfull lyx. SAL avvecklade sin passagerartrafik 1975.