Många aktiviteter att välja mellan. En kvarts miljon besökare kom till Angereds bibliotek 2017. Bara Stadsbiblioteket hade fler besökare.

Mer än fyra miljoner besökare kom till biblioteken i Göteborgs Stad under 2017. Med nästan 260 000 besökare under fjolåret placerar sig Angereds bibliotek som det mest besökta stadsdelsbiblioteket, och det näst mest besökta biblioteket i hela Göteborg. Det visar en färsk sammanställning över besökssiffror. Det mest besökta biblioteket i staden är Stadsbiblioteket.

Totalt har de tre biblioteken i Angered haft 371 000 besök. Det är en liten nedgång jämfört med 2016, men noterbart är då att Hammarkullens bibliotek har varit stängt för renovering.

– Att vi fortsätter att locka så många besökare till Angereds bibliotek och övriga bibliotek i stadsdelen visar att vi har en service som efterfrågas av våra invånare, säger AnnMari Davidsson, bibliotekschef i stadsdelsförvaltningen Angered.

Under 2017 har antal utlån minskat något för biblioteken, men samtidigt har ett brett utbud av aktiviteter lockat besökare i alla åldrar. Under året arrangerades runt 2 000 aktiviteter där drygt 1 000 av dem riktade sig till barn och unga.