Avtäcks 4 december. Anna Greta Wide var en av de mest lästa unga poeterna under 1940-talet. Nu får hon en av sina dikter ingjuten på ett brunnslock i Göteborg.  Avtäckningen av brunnslocket sker under poesimässan på stadsbiblioteket den 4 december, samma dag som Anna Greta Wide skulle fyllt 100 år.

Årets Brunnslockspoet Anna Greta Wide föddes 1920 och dog redan 1965. Hon hann med sex diktsamlingar, några dikter i tidningar och tidskrifter, ett par psalmer, och ett yrkesliv som lärare.

”Lyrisk skatt”

2018 donerade släkten Wide en resväska fylld med efterlämnade manuskript, brev och fotografier till Göteborgs universitetsbibliotek.

– Det var tydligt att det var en lyrisk skatt som låg framför oss. De efterlevande hade förstått värdet, även om Wides egen samtid rusat förbi henne i en annan och ofta mer fruktlös riktning, säger litteraturvetaren Dick Claésson, huvudredaktör för Litteraturbanken, som fick ta hand om detta tidigare oupptäckta material och varit med och valt dikten som ska gjutas in.

Det är andra gången Årets Brunnslockspoet utses. En jury med representanter från Göteborgs Stadsbibliotek, Författarcentrum Väst, Göteborgs litteraturhus och Rain Gothenburg gjorde valet.

En jubileumssatsning

Avtäckningen av det 63 kilo tunga brunnslocket kommer att ske under poesimässan på Göteborgs Stadsbibliotek 4 december, samma dag som Anna Greta Wide skulle ha fyllt 100 år.

Brunnslockspoesi är ett projekt inom Rain Gothenburg, en av stadens satsningar inför Göteborgs 400-årsjubileum.

– Genom att använda en tidigare outnyttjad yta för konst tar vi poesin till platser dit den annars sällan når, vilket bidrar till en mer lustfylld stad, säger Jens Thoms Ivarsson, Creative Director, som tillsammans med Magnus Mott, projektledare för Rain Gothenburg, ansvarar för projektet Årets Brunnslockspoet.