Har utvecklat museet. Sjöfartsmuseets chef Anna Rosengren kan nu lägga en ny utmärkelse till samlingen. I fredags fick hon under högtidliga former ta emot Göteborgs universitets utmärkelse: Pro Arte et Scientia för sitt utvecklingsarbete vid museet.

Pro Arte et Scientia är en medalj i 8:e storleken som inrättades vid Göteborgs universitet 1987 för att hedra personer som på olika sätt främjat universitets verksamhet.

Den 19 september beslöt universitet att tilldela Anna Rosengren utmärkelsen och i fredags den 21 oktober kunde rektor Pam Fredman äntligen överlämna medaljen. Överlämnandet skedde i samband med universitetets rektorspromotion.

I motiveringen heter det: ”Anna Rosengren har i sju år med stor framgång ansvarat för ledningen och utvecklingen av Göteborgs Sjöfartsmuseum. Hon har inte bara utvecklat attraktioner utan samtidigt inom Göteborgs universitet sökt vetenskapligt stöd för verksamheten vid museet. Med tanke på universitetets marina profil har Sjöfartsmuseet en potential som viktig kontaktlänk mellan forskning och allmänhet”