Stod vid slakthuset i början av 1900-talet. Två enorma grindstolpar i sten, en gång i tiden entré till Gunnareds gård, har fått en ny hedersplats nära Angereds Centrum tack vare idogt arbete av amatörforskare i stadsdelen. På tisdag 26 april nyinvigs stolparna.

– De väger tio-tolv ton vardera, så det är inget man flyttar för hand, säger BoGöran Einarsson, sammankallande för Gamla Angered, en grupp Angeredsbor som träffas varannan vecka för att forska i Angereds historia.

Varje ”stolpe” är fyra meter hög, sammansatt av åtta stenblock och toppad med en stenkula med 60 centimeter i diameter.

Det är Gamla Angered som drivit på att stenblocken – som ibland legat och skräpat i skogen och även använts som ”betonggrisar” – nu har återfått sin forna glans.

Stod som entré till slakthuset
Historien om grindstolparna är lång och vindlande. I början av 1900-talet stod de som entré till Göteborgs slakthusområde. En av delägarna där var K A Lundgren, ägare till Gunnareds gård som levererade djur till slakteriet.

7BD0.jpg
– När hästskjutsarna blev bredare och bredare, måste stenarna bort och då fick K A Lundgren möjlighet att flytta dem till sitt gods, berättar BoGöran Einarsson.

Stenstolparna ställdes utmed vägen mellan Gunnilse och Agnesberg, som inkörsport till Gunnareds gård.

– Vi tror att de flyttades dit på 1920-talet och där stod de kvar till 1970-talet, säger BoGöran Einarsson.

Då skulle Angereds Centrum byggas och stolparna stod i vägen.

– Om de stått kvar, hade de hamnat mitt i gymnasieskolan. Så de plockades ner och lades i en hög nånstans, säger BoGöran Einarsson.

Den ena hamnade i skogen
Men när Angereds Centrum var färdigbyggt, 1978, kom stenarna till heders igen. De sattes upp vid entrén till centrumet, en på var sida om bilinfarten. Där stod de i några år, tills pendelparkeringen skulle byggas ut. Då försvann en (!) av stolparna, medan den andra fick stå kvar.

– Den som stod i vägen plockades ner och hamnade i skogen vid Spadegatan. Då stod alltså en stolpe vid entrén och den andra låg utspridd i naturen, säger BoGöran Einarsson.

– Och det var ju inte klokt! Vi måste få upp båda två, på samma plats, tyckte vi.

För tre år sedan tog Gamla Angered kontakt med Helen Svenstam på park- och naturförvaltningen och hon drog igång ett projekt för att återställa stolparna.

Men det tog lite tid. Och plötsligt började stenblocken som låg i skogen att försvinna, ett efter ett.

Ny plats vid utflyktslekparken
– Butiksägare tog stenarna för att sätta blommor på eller för att blockera bilar från att köra in på torget, säger BoGöran Einarsson.

När kommunens folk och Gamla Angered äntligen hade lokaliserat alla stenblock, återstod frågan: Var skulle de ställas upp igen?

– Först var tanken att ställa tillbaks dem vid parkeringen, men det gick inte. Den platsen behövdes och det lutade för mycket, berättar BoGöran Einarsson.

Till siste enades man om en ny plats, mellan Blå Stället och utflyktslekplatsen Angeredsparken som ligger ner mot Lärjeåns dalgång.

”Det har varit rena skattjakten”
– Gunnareds gård och vägen dit upp finns ju kvar. Så nu kan man promenera eller cykla genom den här porten för att komma upp dit, säger BoGöran Einarsson.

Nu står stolparna kanske 150 meter från sin första placering i Angered och bildar återigen entré till Gunnareds gård.

Jens Larsen, planeringsledare på park- och naturförvaltningen, kom in i projektet på sluttampen, men är full av beundran för amatörforskarnas energi.

– De har gjort det mesta jobbet. Jag har bara anlitat en entreprenör för att leta reda på alla stenar, ställa dem i rätt ordning, flytta den befintliga stolpen och sedan anlägga båda på den nya platsen, säger Jens Larsen.

– Den ena stolpen har ju stått kvar vid parkeringen hela tiden, men den andra har varit på lite olika ställen, så det har varit rena skattjakten för att hitta allihop.

509C.jpg

Minnesplaketten som sitter på den ena av de två grindstolparna.