Medier som läses med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt – därför har nästan alla bibliotek en äppelhylla. På Frölunda bibliotek satsar man lite extra och inreder ett helt rum med läsglädje för barn med funktionsnedsättning.

– Det finns olika vägar in i en berättelse. En del använder ögonen, andra öronen eller fingrarna. När vi köper in försöker vi tänka på alla sinnen, säger Sandra Engman Fingal, bibliotekarie och ansvarig för Äppelhyllan på Frölunda bibliotek.

På Äppelhyllan finns bilderböcker och dvd på teckenspråk, punktskrift och ljudböcker. Här kan dyslektiker hitta lättläst och särskilda talböcker för lästräning.

Pop up-bilder och ljudeffekter
Det finns också böcker att känna på – så kallade taktila bilderböcker utförda i olika material och färger.

– I pop up-böckerna blir en del av bilden tredimensionell. De passar barn som har svårt att läsa en platt bild. Även barn med olika slags synskador kan lättare ta till sig bilden, säger Sandra Engman Fingal.

Något som uppskattas och efterfrågas mycket är böcker med ljudeffekter. När barnen trycker på en knapp förstärks berättelsen med ett ljud.

– Flanosagor är ett annat sätt att förstärka, de har bilder som sätts på flanellograftavla. Då kan barnen själva vara en del av berättelsen, men också återberätta med hjälp av bilderna. Många förskolor och särskolor använder flanosagor, säger Sandra Engman Fingal.

Låna en Äppelpåse
Under 2011 och 2012 deltog Frölunda bibliotek tillsammans några andra stadsdelsbibliotek i utvecklingsprojektet Äppelringar. Då tog man fram Äppelpåsar för utlån.

– Påsarna har olika teman och går ut på att läsa, känna, leka och uppleva. De passar bra för barn med särskilda behov, de innehåller extra taktila inslag och varje påse har en leksak, säger Sandra Engman Fingal.

I samband med att Frölunda bibliotek bygger om sin barnavdelning planeras ytterligare satsningar på Äppelhyllan.

– Vi kommer utöka till ett Äppelrum – ett rofyllt ställe dit alla barn är välkomna, säger Sandra Engman Fingal.

Fråga efter Äppelhyllan
Lisa Andreasson, lots för barn med funktionsnedsättning, tycker det är angeläget att så många som möjligt känner till att det finns medier speciellt anpassade för barn med olika funktionsnedsättningar på biblioteken.

– De flesta bibliotek har en äppelhylla. Eller så är den under uppbyggnad – på sikt ska servicen finnas på alla bibliotek i stan, säger hon.