Länk till materialet hittar du längst ner i den här artikeln.

Metoder för inkludering. ”Många föreningar tror att de är mer öppna än vad de faktiskt är”. Det säger Madeleine Eriksson, konsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen. Nu har Göteborgs Stad tagit fram ett arbetsmaterial som ska hjälpa att hjälpa föreningar att få syn på osynliga värderingar och strukturer och bli öppna för alla – på riktigt.

– Vi vet att det är många målgrupper som inte känner sig välkomna inom föreningslivet, och att föreningarna många gånger inte vet hur de ska arbeta för att bli mer inkluderande. När någon inte känner sig inkluderad blir det ganska osynligt – man går oftast inte fram och berättar att man inte känner sig välkommen, utan slutar kanske bara komma, säger Madeleine Eriksson.

 Hon menar att de flesta föreningar nog tänker att de är öppna för alla. Men i praktiken är det inte alltid så, vilket många föreningar upptäcker när de sätter sig ner och diskuterar vilka osynliga normer som finns i verksamheten.

– Ofta inser man att det finns en kultur som man inte tänkt på, säger hon.

Vill ha input från föreningar
Det nya arbetsmaterialet lanserades på dialogträffen Föreningsforum den 10 september och finns nu tillgängligt på Göteborgs Stads webbplats. Det innehåller både fakta och praktiska övningar, och Madeleine Eriksson hoppas att det kommer var till hjälp för Göteborgs föreningar.

– För föreningarna är öppenheten viktig också för att de ska kunna rekrytera och behålla medlemmar, och det var i det sammanhanget vi presenterade materialet på Föreningsforum. Nu hoppas vi få mer indikationer från föreningarna på vad de själva tycker att de behöver hjälp med. Vi vill veta vad de behöver för stöd, säger Madeleine Eriksson.

Efterlyser mer självkritik
Hon tycker både föreningarna och Göteborgs Stad har en väg kvar att gå innan man verkligen är öppen för alla.

– Jag tror att vi alla kan vara lite mer kritiska mot oss själva när vi pratar om normer och värderingar. Ju mer vi pratar och diskuterar kring dessa frågor desto större är chansen att det i alla fall sår ett frö till förändring. Om föreningarna är redo nu så är detta material perfekt men om de inte är det just nu, då ska staden finnas där som ett stöd när de är det, säger Madeleine Eriksson.